Birds.se    
 
Tättingar
» Abbotts timalia
» Afrikansk buskskvätta
» Afrikansk paradismonark
» Afrikansk piplärka
» Afrikansk svartmes (Sotmes)
» Akaciacistikola
» Alpjärnsparv
» Alpkaja
» Alpkråka
» Amerikansk Kråka
» Amerikansk Trädkrypare
» Amerikansk Törnskata
» Ametiststare
» Arizonabusksparv
» Asiatisk Bergsökenfink
» Asiatisk Kalanderlärka
» Askflugsnappare
» Azurflugsnappare
» Azurmes
» Bachmansparv
» Backsvala
» Balkanflugsnappare
» Balkanmes
» Balkansångare
» Bandvingad Smygtimalia
» Bayavävare
» Beldinggrässparv
» Bengallärka
» Bergbulbyl
» Bergfink
» Berggransångare
» Berglärka
» Bergortolan
» Bergrödstjärt
» Bergsialia
» Bergstaigasångare
» Bergärla
» Biakdrillfågel
» Biakglasögonfågel
» Biakjuveltrast
» Biakstare
» Björktrast
» Blodnäbbsvävare
» Blå Storsvala
» Blågrå Sibia
» Blåhake
» Blåkindad glansstare
» Blåmes
» Blåskrika
» Blåstrupig flugsnappare
» Blåstrupig Rödstjärt
» Blåtrast
» Boersparv
» Bofink
» Brandkronad Kungsfågel
» Brewersparv
» Brokärla
» Bronsmunia
» Brun Alpfink
» Brun domherre
» Brun lövsalsfågel
» Brun majna
» Brun Stenskvätta
» Brun Strömstare
» Brun Törnskata
» Brunhuvad kostare
» Brunhuvad Nötväcka
» Brunhättad Skogssångare
» Brunhättad Topptyrann
» Brunpannad Bandvinge
» Brunsidig Busksparv
» Brunsångare
» Bruntrast
» Bugunprakttimalia
» Buskmes
» Buskskvätta
» Busksångare
» Byvävare
» Bågnäbbad Härmtrast
» Bändelkorsnäbb
» Cassinfink
» Cassinvireo
» Cettisångare
» Citronärla
» Domherre
» Dominikaneränka
» Drakensbergsnårtrast (Svarthuvad snårskvätta)
» Drongoflugsnappare
» Dubbeltrast
» Dvärgflugsnappare
» Dvärglärka
» Dvärgsparv
» Eldminivett
» Eldstjärt
» Entita
» Epålettfink
» Finschstenskvätta
» Finstrimmig Mestimalia
» Fjällig Munia
» Flikstare
» Flodsångare
» Floridasnårskrika
» Fläckig Busksparv
» Fläckig skriktrast
» Fläcktimalia
» Forsärla
» Fältpiplärka
» Fältsångare
» Glasögonbambusångare
» Glasögonsångare
» Glasögonvireo
» Glasögonvävare
» Gouldsolfågel
» Gransångare
» Grå Buskskvätta
» Grå Drongo
» Grå Flugsnappare
» Grå Kattfågel
» Grå Nötkråka
» Grå Talgoxe
» Grå Tofsmes
» Gråbröstad Prinia
» Gråhuvad Domherre
» Gråhuvad Feflugsnappare
» Gråhuvad Sparv
» Gråhuvad stare
» Gråhuvad Sångare
» Gråkindad Bambusångare
» Gråkindad Flugsnappare
» Gråkronad Sabeltimalia
» Gråkråka
» Grånackad siska
» Gråsidig Fnittertrast
» Gråsiska
» Gråsparv
» Gråstrupig Minivett
» Gråstrupig Topptyrann
» Gråtrast
» Gräshoppsparv
» Gräshoppsångare
» Grässångare
» Grön broktimalia
» Grönfink
» Grönryggig Skogssångare
» Grönsiska
» Grönstjärtad Busksparv
» Grönstjärtad solfågel
» Grönsångare
» Gul Skogssångare
» Gulbrynad Grässparv
» Gulbukig Cettia
» Gulbukig Feflugsnappare
» Gulbukig Prinia
» Guldbröstad sparv
» Guldfulvetta
» Guldmonark
» Guldtrast
» Guldvävare
» Gulgrå Sparv
» Gulgumpad eldvävare
» Gulgumpad Sångare
» Gulhake
» Gulhämpling
» Gulsiska
» Gulsparv
» Gulstrimmig grönbubyl
» Gulstrupig Skogssångare
» Gulstrupig sporrpiplärka
» Gulstrupig Stensparv
» Gulärla
» Gyllencistikola
» Gyllenskogssångare
» Gyllentimalia
» Gärdsmyg
» Halsbandsflugsnappare
» Halsbandssolfågel
» Hedpiplärka
» Himalayabandvinge
» Himalayablåstjärt
» Himalayanötväcka
» Husfink
» Husgärdsmyg
» Huskråka
» Hussvala
» Häcksparv
» Hämpling
» Härmsångare
» Höksångare
» Iberisk Blåskata
» Iberisk Varfågel
» Indiansidensvans
» Indigofink
» Indisk Blåfågel
» Indisk Skriktrast
» Irakskriktrast
» Isabellastenskvätta
» Isabellatörnskata
» Italiensk sparv
» Järnsparv
» Kaja
» Kaktusgärdsmyg
» Kalanderlärka
» Kalifornisk Busksparv
» Kanelsparv
» Kanelträdnäktergal
» Kapbatis
» Kapbulbyl
» Kapglasögonfågel
» Kapsiska
» Kapsnårskvätta
» Kapsockerfågel
» Kapsolfågel
» Kapsparv
» Kapstentrast
» Kapuschongskogssångare
» Kapärla
» Karmosingylling
» Karolinagärdsmyg
» Karooprinia
» Karoosparv
» Kastanjekronsångare
» Kastanjenötväcka
» Kaukasisk lundsångare
» Kentuckyskogssångare
» Klippnötväcka
» Klippsparv
» Klippsvala
» Klykstjärtad drongo
» Koltrast
» Kornsparv
» Korp
» Korsikansk nötväcka
» Kortstjärtad vidafink
» Korttålärka
» Krüpers Nötväcka
» Kubansk Topptyrann
» Kungsfågel
» Kungsfågelsångare
» Kungsparadisfågel
» Kurdstenskvätta
» Kurrichanetrast
» Kustsvala
» Kärrsångare
» Ladusvala
» Lagerlärka
» Lappmes
» Lappsparv
» Lavskrika
» Levaillants cisticola
» Lundsångare
» Lyrdrongo
» Långstjärtad brednäbb
» Långstjärtad Minivett
» Långstjärtad Skräddarfågel
» Långstjärtad vidafink
» Långstjärtad vårtparadisfågel
» Lövsångare
» Magnoliaskogssångare
» Malakitsolfågel
» Malörtshärmtrast
» Maricosolfågel
» Masktörnskata
» Medelhavsstenskvätta
» Messångare
» Metallstare
» Mexikobåtstjärt
» Mindre Båtstjärt
» Mindre flugsnappare
» Mindre korsnäbb
» Mindre Kronsångare
» Mindre maskvävare
» Mindre paradisfågel
» Mindre strimsvala
» Mojavehärmtrast
» Mongolpiplärka
» Murkrypare
» Mustaschvireo
» Mustaschyuhina
» Mörkgrå flugsnappare
» Mörkögd Junco
» Natalträdnäktergal
» Nordlig Härmtrast
» Nordlig Kamvingesvala
» Nordsångare
» Nunneflugsnappare
» Nunnestenskvätta
» Nålstjärtsamadin
» Näktergal
» Nötkråka
» Nötskrika
» Nötväcka
» Ockrabukig trädskata
» Ockrabuskskvätta (Drakensbergskvätta)
» Olivtrast
» Orangebröstad busktörnskata
» Orangebröstad solfågel
» Orangenäbbad Sabeltimalia
» Orangestjärnig Flugsnappare
» Orangestrupig sporrpiplärka
» Orientblomsterpickare
» Orientgylling
» Orientshama
» Ortolansparv
» Papyrussångare
» Parkiora
» Pilfink
» Polyglottsångare
» Praktnötväcka
» Praktparadisfågel
» Praktsköldparadisfågel
» Prärieskogssångare
» Prärietrupial
» Pungmes
» Påvefink
» Pärlfnittertrast
» Rhododendronfulvetta
» Rhododendronsångare
» Ringtrast
» Rosenfink
» Rosenpiplärka
» Rosenstare
» Rostbrynad Järnsparv
» Rostgumpad Törnskata
» Rosthuvad Papegojnäbb
» Rostkindad Cettia
» Rostmes
» Rostnackad Sabeltimalia
» Rostnackad Yuhina
» Rostryggig Sibia
» Rostsparv
» Roststjärtad stenskvätta
» Rostvingad cistikola
» Rubinbusktörnskata
» Rubintyrann
» Råka
» Röd Kardinal
» Röd myzomela
» Rödbrun Fibi
» Rödbrun Härmtrast
» Rödgumpad Bulbyl
» Rödhake
» Rödhalsad myzomela
» Rödhalsad vidafink
» Rödhuvad Törnskata
» Rödhuvad vävare
» Rödkronad Piplärksångare
» Rödnackad lärka
» Rödnäbbad buffelvävare
» Rödnäbbad oxhackare
» Rödstjärt
» Rödstjärtad paradisfågel
» Rödstjärtad solfågel
» Rödstrupig Piplärka
» Rödstrupig sporrpiplärka
» Rödstrupig sångare
» Rödtrast
» Rödvingad glansstare
» Rödvingetrast
» Rödvingetrupial
» Rörsångare
» Sabotalärka
» Sammetshätta
» Savannsvala
» Sherpames
» Sibirisk Flugsnappare
» Sibirisk järnsparv
» Sibirisk lundsångare
» Sibirisk Piplärka
» Sidensvans
» Sikkimtimalia
» Skata
» Skattörnskata
» Skogssiska
» Skogsvävare
» Skäggmes
» Skäggyuhina
» Skärpiplärka
» Småsiska
» Snöfink
» Snösiska
» Snösparv
» Sommargylling
» Sommartangara
» Sorgsolfågel
» Spansk Sparv
» Spetsklolärka (Sporrlärka)
» Stare
» Steglits
» Stellerskrika
» Stenknäck
» Stenskvätta
» Stensparv
» Stensvala
» Stentrast
» Stjärnskvätta
» Stjärtmes
» Strimgräsfågel
» Strimmig Bulbyl
» Stråsångare
» Strömrödstjärt
» Strömstare
» Stäppsångare
» Större backsvala
» Större Båtstjärt
» Större glansstare
» Större Korsnäbb
» Större Piplärka
» Större Skogstörnskata
» Större strimsvala
» Större Topptyrann
» Större Vimpeldrongo
» Sultanmes
» Svart bulbyl
» Svart bågnäbbsparadisfågel
» Svart Fibi
» Svart manukod
» Svart myzomela
» Svart rödstjärt
» Svart Silkesflugsnappare
» Svartbrynad Myggsnappare
» Svartbrynad Papegojnäbb
» Svarthakad buskskvätta
» Svarthakad Sångare
» Svarthalsad Trast
» Svarthuvad gylling
» Svarthuvad Kardinal
» Svarthuvad Sparv
» Svarthätta
» Svartkindad astrild
» Svartkindad Cettia
» Svartkronad Järnsparv
» Svartkronad tchagra
» Svartkråka
» Svartmaskad Trädskata
» Svartmes
» Svartryggig dunrygg
» Svartryggig Klyvstjärt
» Svartryggig Rödstjärt
» Svartstare
» Svartstrupig Järnsparv
» Svartstrupig lövsalsfågel
» Svartstrupig Papegojnäbb
» Svartstrupig Prinia
» Svartstrupigt fliköga
» Svartvit flugsnappare
» Svartvit kråka
» Svartvit Skogssångare
» Svartvit stare
» Sydafrikasparv
» Sydlig eldvävare
» Sydlig fiskaltörnskata
» Sydlig maskvävare
» Sydlig piplärksångare
» Sydlig termitskvätta
» Sydnäktergal
» Sånglärka
» Sångsparv
» Sädesärla
» Sävsparv
» Sävsångare
» Tajgablåstjärt
» Tajgaflugsnappare
» Tajgasångare
» Talgoxe
» Tallbit
» Tallskogssångare
» Talltita
» Taltrast
» Tamarisksparv
» Tjocknäbbad vävare
» Tofslärka
» Tofsmajna
» Tofsmes
» Tolvtrådig paradisfågel
» Trastsångare
» Trefärgad bulbyl
» Trådstjärtsvala
» Trädgårdssångare
» Trädgårdstrupial
» Trädgårdsträdkrypare
» Trädkrypare
» Trädlärka
» Trädnäktergal
» Trädpiplärka
» Träsksångare
» Tujastenknäck
» Turkosflugsnappare
» Tyrrensk flugsnappare
» Törnskata
» Törnsångare
» Ultramarinflugsnappare
» Vandringstrast
» Varfågel
» Vassångare
» Vattenpiplärka
» Verdinpungmes
» Videsparv
» Vinterhämpling
» Violettgrön Svala
» Vitbrynad apalis
» Vitbrynad Rosenfink
» Vitbrynad snårskvätta
» Vitbrynad stensparv
» Vitbrynad trädnäktergal
» Vitbukig kutia
» Vitbukig solfågel
» Vitgumpad Buskskvätta
» Vitgumpad glansstare
» Vitgumpmunia
» Vitgumpshama
» Vithalsad Trast
» Vithuvad Timalia
» Vitkronad Sparv
» Vitnackad Yuhina
» Vitstreckig Fnittertrast
» Vitstrupig Bulbyl
» Vitstrupig Fnittertrast
» Vitstrupig Näktergal
» Vitstrupig siska
» Vitögd Vireo
» Vogelkopstrålparadisfågel
» Västlig Kungstyrann
» Västlig Pivi
» Västlig Snårskrika
» Västsialia
» Wilsonparadisfågel
» Ängspiplärka
» Ökenmyggsnappare
» Ökentrumpetare
» Östlig Djungelkråka
» Östlig Gråmes
» Östlig Gyllenmes
» Östlig Kungstyrann
» Östlig paradisänka
» Östlig Ängstrupial
» Östsialia
 
       
       
       
       
 Uppdaterad: 2016-07-01

© Stefan Hage /PN 2013
www.birds.se
Coding Johan Hage
Design Kaj Krutfelt /N