Birds.se    
 
Icke tättingar
» Afrikansk dvärguv
» Afrikansk gapnäbbstork
» Afrikansk härfågel
» Afrikansk ibisstork
» Afrikansk jacana
» Afrikansk klätterhök
» Afrikansk palmseglare
» Afrikansk skedstork
» Afrikansk svartand
» Afrikansk tofsörn
» Aftonfalk
» Alfågel
» Alförrädare
» Alkekung
» Allens kolibri
» Alpseglare
» Amerikansk bläsand
» Amerikansk brunand
» Amerikansk dvärgrördrom
» Amerikansk gråhäger
» Amerikansk ibisstork
» Amerikansk kopparand
» Amerikansk Kricka
» Amerikansk Kärrhök
» Amerikansk Ormhalsfågel
» Amerikansk Rördrom
» Amerikansk Rörhöna
» Amerikansk Saxnäbb
» Amerikansk Sjöorre
» Amerikansk Skogssnäppa
» Amerikansk Skärfläcka
» Amerikansk Småtärna
» Amerikansk Sothöna
» Amerikansk Spillkråka
» Amerikansk Strandskata
» Amerikansk Styltlöpare
» Amerikansk Sultanhöna
» Amurfalk
» Angolaturturduva (Sorgduva)
» Annas Kolibri
» Armenisk Trut
» Asiatisk Gapnäbbstork
» Asiatisk Glansgök
» Asiatisk Smaragdduva
» Aztektärna
» Balkanhök
» Bandhavsörn
» Bandstjärtad Gökduva
» Bandstjärtad Vråk
» Bandvingad Vråk
» Bergand
» Berghökörn
» Berghöna
» Bergkejsarduva
» Berguv
» Beringtejst
» Bivråk
» Biätare
» Blek Dvärguv
» Blek Tornseglare
» Blodfasan
» Blå kärrhök
» Blåhäger
» Blåkråka
» Blåskäggig Biätare
» Blåstjärtad Biätare
» Blåstrupig Barbett
» Blåstrupig Hängpapegoja
» Blåstrupig Skarv
» Blåvingad Årta
» Bläsand
» Bläsgås
» Brahminglada
» Brednäbbad Simsnäppa
» Bredstjärtad Labb
» Brokig Kärrhök
» Bronsibis
» Brun Fiskuv
» Brun Glada
» Brun kärrhök
» Brun ormörn
» Brun Pelikan
» Brunand
» Brunhuvad kungsfiskare
» Brushane
» Burchells sporrgök
» Ceylonsporrgök
» Coopers Hök
» Costas Kolibri
» Dalripa
» Dammsnäppa
» Didrikgök
» Dominikanertrut
» Drillsnäppa
» Dubbelbeckasin
» Dunspett
» Duvhök
» Dvärgbeckasin
» Dvärgmås
» Dvärgrördrom
» Dvärgskarv
» Dvärgsnäppa
» Dvärgsnögås
» Dvärgspov
» Dvärgörn
» Ejder
» Enkelbeckasin
» Eremitibis
» Fasan
» Fasanjaçana
» Fiskgjuse
» Fiskmås
» Fisktärna
» Fjällabb
» Fjällgås
» Fjällpipare
» Fjällripa
» Fjälluggla
» Fjällvråk
» Flikstrandpipare
» Flodstrandpipare
» Flodvipa
» Fläckand
» Fläckblåkråka
» Fläckdrillsnäppa
» Fläckdvärgspett
» Fläckgluttsnäppa
» Fläcknäbbad Pelikan
» Fläckuv
» Flöjtstrandpipare
» Gluttsnäppa
» Goliathäger
» Gravand
» Grå krontrana
» Grå tofsturako
» Gråfiskare
» Grågam
» Grågås
» Gråhakedopping
» Gråhuvad Fiskörn
» Gråhuvad mås
» Gråhäger
» Gråspett
» Gråtrut
» Gräsand
» Grön dvärgbiätare
» Grön kejsarduva
» Grön skratthärfågel
» Grönbena
» Gröngöling
» Grönryggig Häger
» Gulbröstad Savspett
» Guldspett
» Guldstjärtad hackspett
» Gulgumpad dvärgbarbett
» Gulkronad natthäger
» Gulnäbbad and
» Gulnäbbad glada
» Gulnäbbad lira
» Gycklarörn
» Gåsgam
» Gök
» Göksparvuggla
» Göktyta
» Hadadaibis
» Halsbandsparakit
» Havssula
» Havstrut
» Havsörn
» Helig Ibis
» Himalayamonal
» Himalayavråk
» Hjälmpärlhöna
» Hornpelikan
» Hornuggla
» Hårspett
» Härfågel
» Hökuggla
» Ibisnäbb
» Indisk Blåkråka
» Indisk Flodtärna
» Indisk Fläcknäbband
» Indisk Ormhalsfågel
» Islandsknipa
» Ismås
» Jaktfalk
» Jorduggla
» Jungfrutrana
» Kaktusspett
» Kalifornisk Tofsvaktel
» Kalijfasan
» Kalkon
» Kalkongam
» Kamskrake
» Kamsothöna
» Kanadagås
» Kanadatrut
» Kapfrankolin
» Kapmås
» Kappapegoja
» Kappgam
» Kapskarv
» Kapskedand
» Kapstrandskata
» Kapsula
» Kardinalspett
» Karolinaspett
» Karolinasumphöna
» Kaspisk Pipare
» Kaspisk Trut
» Kattuggla
» Kejsarörn
» Kentsk Tärna
» Kinesisk Dvärgrördrom
» Kittlitzstrandpipare
» Klippduva
» Klykstjärtad stormsvala
» Knipa
» Knöland
» Knölsvan
» Kohäger
» Kolymasnäppa
» Kopparand
» Korallnäbbad Markgök
» Koritrapp
» Kornknarr
» Korpgam
» Korprall
» Kragtrapp
» Kricka
» Kronörn
» Krushuvad pelikan
» Kungsfiskare
» Kungstärna
» Kungsörn
» Kustlabb
» Kustormörn
» Kustpipare
» Kustsnäppa
» Kärrsnäppa
» Kärrtärna
» Lammgam
» Lappuggla
» Lilabröstad blåkråka
» Livingstoneturko
» Ljungpipare
» Ljus Svandopping
» Lunnefågel
» Långnäbbad Mås
» Långnäbbad Spov
» Långstjärtsduva
» Långtåsnäppa
» Lärkfalk
» Mandarinand
» Maraboustork
» Marmorand
» Maskibis
» Medelhavstrut
» Mindre adjutantstork
» Mindre Bergand
» Mindre flamingo
» Mindre Gulbena
» Mindre Hackspett
» Mindre Lira
» Mindre Skrikörn
» Mindre strandpipare
» Mindre Sångsvan
» Mindre Vadarsvala
» Minervauggla
» Mongolpipare
» Morkulla
» Mosnäppa
» Munkparakit
» Myrsnäppa
» Myrspov
» Natalfrankolin
» Natthäger
» Nattskärra
» Nilgås
» Nordlig Markduva
» Nordlig Tofskarakara
» Olivduva
» Orienthjälmörn
» Orientnäshornsfågel
» Orientvisseland
» Ormvråk
» Ormörn
» Orre
» Palmduva
» Paradistrana
» Pelagskarv
» Pilgrimsfalk
» Praktejder
» Praktfregattfågel
» Prutgås
» Prärielöpare
» Präriespov
» Prärietrana
» Prärietrut
» Prärieuggla
» Prärievråk
» Purpurhäger
» Purpurhöna
» Pärluggla
» Rafflesmalkoha
» Rallhäger
» Ralltrana
» Rapphöna
» Ridgwayrall
» Ringand
» Ringduva
» Ringnäbbad Mås
» Rosaryggig pelikan
» Rosenmås
» Rosenskedstork
» Roskarl
» Rostand
» Rostbukig Spett
» Rosthalsad Näshornsfågel
» Rosthuvad Biätare
» Rosthäger
» Rubinkolibri
» Röd Djungelhöna
» Röd Glada
» Rödbena
» Rödbröstad gök
» Rödbröstad Hackspett
» Rödbukig Örn
» Rödfalk
» Rödflikvipa
» Rödfotad Sula
» Rödhalsad Gås
» Rödhalsad snäppa
» Rödhuvad Dykand
» Rödhuvad Gam
» Rödhuvad Hackspett
» Rödhöna
» Rödnäbbad Blåkråka
» Rödnäbbad Trut
» Rödspov
» Rödstjärtad Vråk
» Rödvingad Vadarsvala
» Rödögd duva
» Rördrom
» Rörhöna
» Sadelnäbbstork
» Salskrake
» Samlarspett
» Sandlöpare
» Sandtärna
» Savannörn
» Scopolis lira
» Sekreterarfågel
» Senegaltjockfot
» Sherpahöna
» Shikra
» Sibirisk Tundrapipare
» Silkeshäger
» Sillgrissla
» Silltrut
» Silvertärna
» Sjöorre
» Skallig Ibis
» Skedand
» Skedstork
» Skogsduva
» Skogssnäppa
» Skrattmås
» Skrikhavsörn
» Skrikstrandpipare
» Skräntärna
» Skårnäbbad Näshornsfågel
» Skäggdopping
» Skäggtärna
» Skärfläcka
» Skärsnäppa
» Slagfalk
» Slaguggla
» Smalnäbbad simsnäppa
» Smaragdfläckduva
» Smedvipa
» Smutsgam
» Smyrnakungsfiskare
» Smådopping
» Småfläckig Sumphöna
» Smålom
» Småskarv
» Småskrake
» Småsnäppa
» Småspov
» Småtrapp
» Småtärna
» Snatterand
» Snäckglada
» Snöduva
» Snögam
» Snöhäger
» Sorgbuskgök
» Sothöna
» Sotmås
» Sottärna
» Sotvingad Mås
» Spansk Kejsarörn
» Sparvfalk
» Sparvhök
» Sparvuggla
» Spetsbergsgrissla
» Spetsbergsgås
» Spetsstjärtad Duva
» Spillkråka
» Sporrgås
» Sporrvipa
» Spovsnäppa
» Stenfalk
» Stjärtand
» Storknäbbskungsfiskare
» Storlabb
» Storlom
» Stormfågel
» Stormsvala
» Storskarv
» Storskrake
» Storspov
» Stortrapp
» Strandskata
» Strandtjockfot
» Streckig Barbett
» Stridsörn
» Strimmig skatgök
» Stripgås
» Struts
» Strömand
» Stubbstjärtseglare
» Styltlöpare
» Stålgrå turako (Purpurtofsad turako)
» Stäpphök
» Stäppvipa
» Stäppörn
» Större adjutantstork
» Större Barbett
» Större Beckasinsnäppa
» Större Falknattskärra
» Större flamingo
» Större gulbena
» Större Hackspett
» Större Hökgök
» Större Malkoha
» Större Näshornsfågel
» Större Skrikörn
» Större Sporrgök
» Större Strandpipare
» Större Turturduva
» Svalstjärtsglada
» Svart duvhök
» Svart Frankolin
» Svart Kärrhök
» Svart stork
» Svartand
» Svartbent Strandpipare
» Svartbröstad ormörn
» Svartbukig flyghöna
» Svartbukig trapp
» Svartbukig Visseland
» Svarthakedopping
» Svarthalsad Dopping
» Svarthalsad Stork
» Svarthuvad Mås
» Svartkragad barbett
» Svartmaskad Ibis
» Svartnäbbad Islom
» Svartsnäppa
» Svartstjärtad Sumphöna
» Svarttärna
» Svartvingad glada
» Svartvingad Vadarsvala
» Svartvit Kärrhök
» Svartörn
» Svärta
» Swainsonfrankolin
» Sydafrikansk pingvin
» Sydlig gulnäbbstoko
» Sydlig hornkorp
» Sydlig rödnäbbstoko
» Sydlig tofstrapp
» Sångsvan
» Tajgasädgås
» Tallspett
» Tereksnäppa
» Tjocknäbbad dopping
» Tjäder
» Tobisgrissla
» Tofsfrankolin
» Tofspärlhöna
» Tofstärna
» Tofsvipa
» Toppskarv
» Tordmule
» Tornfalk
» Tornseglare
» Trana
» Trebandad pipare
» Trefärgad Häger
» Tretåig Hackspett
» Tretåig mås
» Trumpetarnäshornsfågel
» Tundrasnäppa
» Tundrasädgås
» Turkduva
» Turturduva
» Tuvsnäppa
» Tygeltärna
» Tärnmås
» Ullhalsstork
» Variabel Hökörn
» Vattenrall
» Vattentjockfot
» Virginiauv
» Vit Ibis
» Vitbukig Flyghöna
» Vitgumpad skarv
» Vitgumpseglare (Kafferseglare)
» Vithuvad gam
» Vithuvad Hackspett
» Vithuvad Mås
» Vithövdad Havsörn
» Vitkindad Gås
» Vitkindad musfågel
» Vitnackad Svärta
» Vitpannad strandpipare
» Vitryggig gam
» Vitstjärtad Glada
» Vittrut
» Vitvingad And
» Vitvingad Duva
» Vitvingad trut
» Vitvingad Tärna
» Vitörad barbett
» Vårtvipa
» Wahlbergs örn
» Wardtrogon
» Willet
» Wilsonstrandpipare
» Ägretthäger
» Ängshök
» Äppelhuvad Parakit
» Ökenlöpare
» Ökenpipare
» Ökentofsvaktel
» Ökentrapp
» Örongam
» Öronskarv
» Östlig Skrikuv
 
       
       
       
       
 Uppdaterad: 2016-07-01

© Stefan Hage /PN 2013
www.birds.se
Coding Johan Hage
Design Kaj Krutfelt /N