Birds.se    
 
Nyheter
» Javasporrgök
» Javastrandpipare
» Mangrovehäger
» Mellanhäger
» Silkeshäger
» Skäggtärna
» Sothuvad bulbyl
» Sundakricka
» Svartryggig häger
» Blånötväcka
» Groda sp
» Maskiner
» Platser
» Javajuveltrast
» Javakungsfiskare
» Javastjärtmes
» Mossbosalangan
» Pärlhalsduva
» Sotskarv
» Australisk styltlöpare
» Tofstärna
» Blodbröstad blomsterpickare
» Vitbröstad svalstare
» Fisktärna
» Ägretthäger
» Öturkduva
» Bandvaran
» Indonesisk buskgök
» Naturdetaljer
» Javaglasögonfågel
» Javakrokia
» Javamunia
» Javatesia
» Ockrabröstad amadin
» Orangetyglad bulbyl
» Gulstrupig hängpapegoja
» Javabrokvireo
» Javadvärguv
» Javafulvetta
» Javasalangan
» Javasånghöna
» Sundacettia
» Sundatrast
» Tigertrast
» Eldtofsbarbett
» Forsärla
» Landskap
» Javacochoa
» Javavisseltrast
» Sundasångare
» Bandad brednäbb
» Indigoflugsnappare
» Javatrogon
» Sundanäktergal
» Bergcettia
» Gulvingad brokvireo
» Halsbandskungsfiskare
» Spetsstjärtad petrell
» Tygeltärna
» Fiskar
» Kustlabb
» Australisk fiskgjuse
» Svarthättad lori
» Svartvårtig kejsarduva
» Torotorokungsfiskare
» Vitbukig havsörn
» Spräcklig honungsfågel
» Torreskråka
» Drillsnäppa
» Ädelpapegoja
» Fläckig honungsfågel
» Obestämd flyghund
» Palmkakadua
» Ärlesolfjäderstjärt
» Långstjärtad bivråk
» Mimikryhonungsfågel
» Sibirisk gråsnäppa
» Skiffersydhake
» Taenaris schoenbergi
» Iltärna
» Änglatrumpet
» Svart solfjäderstjärt
» Bergfruktduva
» Östlig purpurkronad fruktduva
» Berguggleskärra
» Svartnäbbad gökduva
» Vogelkopuggleskärra
» Papuansk eukalyptuskrypare
» Sepikbusksmyg
» Arfakhonungsfågel
» Vogelkophonungsfågel
» Mindre trastsydhake
» Papuamarksmyg
» Rostsidig honungsfågel
» Smalnäbbad gökduva
» Asksydhake
» Svartbröstad båtnäbb
» Vitbukig solfjäderstjärt
» Diademfruktduva
» Vitnäbbad kokaburra
» Enfärgad salangan
» Glanssalangan
» Grönryggig sydhake
» Fjäril sp
» Orangebukig fruktduva
» Rödkronad blomsterpickare
» Östlig praktfruktduva
» Papuagrodmun
» Svart buskskvätta
» Dvärgfruktduva
» Marmorgrodmun
» Rosafläckig fruktduva
» Borstpapegoja
» Gräsmunia
» Bönsyrsa sp.
» Låglandspeltops
» Mindre svartsporrgök
» Pinonkejsarduva
» Rostbandad rall
» Större gultofskakadua
» Tjocknäbbad munia
» Blodastrild
» Papuastare
» Brunlori
» Vitskuldrad blåsmyg
» Folk
» Rödkindad papegoja
» Australisk ormhalsfågel
» Gyllencistikola
» Jättegök
» Biaklorikit
» Krabbkungsfiskare
» Mindre trädseglare
» Brahminglada
» Helig kungsfiskare
» Australisk kejsarduva
» Svartvit kejsarduva
» Biakjuveltrast
» Biakparadiskungsfiskare
» Rödtrast
» Biakstare
» Regnbågsbiätare
» Röd myzomela
» Rödstrupig fruktduva
» Biakdrillfågel
» Rödhalsad myzomela
» Svart myzomela
» Biakglasögonfågel
» Guldmonark
Tygeltärna ( Onychoprion anaethetus )
New!
New!
 
       
       
       
       
 Uppdaterad: 2016-07-01

© Stefan Hage /PN 2013
www.birds.se
Coding Johan Hage
Design Kaj Krutfelt /N