Birds.se    
 
Tättingar
» Abbotts timalia
» Afrikansk buskskvätta
» Afrikansk glasögonfågel
» Afrikansk paradismonark
» Afrikansk piplärka
» Afrikansk svartmes (Sotmes)
» Akaciacistikola
» Albertlyrfågel
» Alpjärnsparv
» Alpkaja
» Alpkråka
» Amerikansk kråka
» Amerikansk trädkrypare
» Amerikansk törnskata
» Ametiststare
» Arfakhonungsfågel
» Arielsvala
» Arizonabusksparv
» Asiatisk bergsökenfink
» Asiatisk kalanderlärka
» Askflugsnappare
» Asksydhake
» Auroraastrild
» Australisk fikonfågel
» Australisk gråfågel
» Australisk marksmyg
» Australisk piplärka
» Australisk rörsångare
» Azurflugsnappare
» Azurmes x Blåmes
» Bachmansparv
» Backsvala
» Balkanflugsnappare
» Balkanmes
» Balkansångare
» Baltimoretrupial
» Bandad brednäbb
» Bandad gråfågel
» Bandvingad skogstörnskata
» Bandvingad smygtimalia
» Banksiahonungsfågel
» Bayavävare
» Beigebröstad solfågel
» Beldinggrässparv
» Bengallärka
» Bergbulbyl
» Bergcettia
» Bergfink
» Berggransångare
» Berglärka
» Bergortolan
» Bergrödstjärt
» Bergsialia
» Bergtaigasångare
» Bergärla
» Biakdrillfågel
» Biakglasögonfågel
» Biakjuveltrast
» Biakstare
» Björktrast
» Blekgul sydhake
» Bleknäbbad blomsterpickare
» Blodastrild
» Blodbröstad blomsterpickare
» Blodnäbbsvävare
» Blå gråfågel
» Blå storsvala
» Blågrå sibia
» Blåhake
» Blåkindad glansstare
» Blåkindad honungsfågel
» Blåmes
» Blånäbbad malimbe
» Blånötväcka
» Blåryggig skogssångare
» Blåskrika
» Blåstrupig flugsnappare
» Blåstrupig rödstjärt
» Blåtrast
» Boersparv
» Bofink
» Brandkronad kungsfågel
» Brewersparv
» Broktrast
» Brokärla
» Bronsmunia
» Brubru
» Brun Alpfink
» Brun domherre
» Brun eukalyptuskrypare
» Brun honungsfågel
» Brun lövsalsfågel
» Brun majna
» Brun myzomela
» Brun stenskvätta
» Brun strömstare
» Brun törnskata
» Brunbröstad flugsnappare
» Brunbröstad munia
» Brunhuvad kostare
» Brunhuvad nötväcka
» Brunhättad skogssångare
» Brunhättad topptyrann
» Brunkindat fliköga
» Brunkronad sparvvävare
» Brunpannad bandvinge
» Brunryggig finklärka
» Brunryggig honungsfågel
» Brunryggig piplärka
» Brunsidig busksparv
» Brunsångare
» Bruntrast
» Brunvingad glansstare
» Bugunprakttimalia
» Buskmes
» Buskskvätta
» Busksångare
» Bysparv
» Byvävare
» Bågnäbbad härmtrast
» Bändelkorsnäbb
» Cassinfink
» Cassinvireo
» Cettisångare
» Ceylonblåskata
» Ceylonbulbyl
» Ceylondrongo
» Ceylonflugsnappare
» Ceylonglasögonfågel
» Ceylonsabeltimalia
» Ceylonskogstörnskata
» Ceylonskriktrast
» Ceylonsvala
» Ceylontimalia
» Citronkrombek
» Citronärla
» Djungelgylling
» Djungelprinia
» Domherre
» Dominikaneränka
» Drongoflugsnappare
» Dubbeltrast
» Dvärgflugsnappare
» Dvärgsolfågel
» Dvärgsparv
» Dvärgvävare
» Eldminivett
» Eldstjärt
» Eldögonsångare
» Entita
» Epålettfink
» Etiopiensvala
» Finschstenskvätta
» Finstrimmig mestimalia
» Fjällbröstad flugsnappare
» Fjällig munia
» Fjällryggig solfågel
» Flikstare
» Flodflugsnappare
» Flodsångare
» Floridasnårskrika
» Fläckig busksparv
» Fläckig honungsfågel
» Fläckig skriktrast
» Fläckpardalot
» Fläcktimalia
» Fläckvingad trast
» Flöjtkråka
» Forsärla
» Fulanieremomela
» Fältpiplärka
» Fältsångare
» Glansmonark
» Glasögonbambusångare
» Glasögonflugsnappare
» Glasögonmonark
» Glasögonsångare
» Glasögonvireo
» Glasögonvävare
» Glitterdrongo
» Gläntflugsnappare (Tessmannflugsnappare)
» Gouldsolfågel
» Gransångare
» Grå buskskvätta
» Grå drongo
» Grå flugsnappare
» Grå kattfågel
» Grå nötkråka
» Grå sångsmyg
» Grå talgoxe
» Grå tofsmes
» Grå vitmask
» Gråbröstad prinia
» Gråhalsad trast
» Gråhuvad domherre
» Gråhuvad feflugsnappare
» Gråhuvad sparv
» Gråhuvad stare
» Gråhuvad sångare
» Gråkindad bambusångare
» Gråkindad flugsnappare
» Gråkronad finklärka
» Gråkronad sabeltimalia
» Gråkråka
» Grånackad siska
» Gråryggig glasögonfågel
» Gråryggig kamaroptera
» Gråsidig fnittertrast
» Gråsidig lövtimalia
» Gråsiska
» Gråsparv
» Gråstrupig minivett
» Gråstrupig topptyrann
» Gråtrast
» Gräshoppsparv
» Gräshoppsångare
» Gräsmunia
» Grässångare
» Grön broktimalia
» Grönfink
» Grönhuvad solfågel
» Grönkrombek
» Grönryggig skogssångare
» Grönryggig sydhake
» Grönsiska
» Grönstjärtad busksparv
» Grönstjärtad solfågel
» Grönsångare
» Guineasvala
» Gul honungsskvätta
» Gul skogssångare
» Gulbrynad grässparv
» Gulbrynad kamaroptera
» Gulbukig cettia
» Gulbukig feflugsnappare
» Gulbukig prinia
» Guldbröstad sparv
» Guldfulvetta
» Guldmonark
» Guldpannad bladfågel
» Guldtrast
» Guldvisslare
» Guldvävare
» Gulgrå sparv
» Gulgrön bulbyl
» Gulgrön gylling
» Gulgumpad eldvävare
» Gulgumpad sångare
» Gulgumpad taggnäbb
» Gulhake
» Gulhämpling
» Gulkronad busktörnskata
» Gulnäbbad oxhackare
» Gulsiska
» Gulskallig kråktrast
» Gulsparv
» Gulstrimmig grönbubyl
» Gulstrupig busksmyg
» Gulstrupig skogssångare
» Gulstrupig sporrpiplärka
» Gulstrupig stensparv
» Gulvingad brokvireo
» Gulärla
» Gulörad bulbyl
» Gulörad honungsfågel
» Gyllencistikola
» Gyllenskogssångare
» Gyllentimalia
» Gärdsmyg
» Halsbandsflugsnappare
» Halsbandssolfågel
» Hedpiplärka
» Hihi
» Himalayabandvinge
» Himalayablåstjärt
» Himalayanäktergal
» Himalayanötväcka
» Husfink
» Husgärdsmyg
» Huskråka
» Hussvala
» Häcksparv
» Hämpling
» Härmsångare
» Höksångare
» Iberisk blåskata
» Iberisk varfågel
» Indiansidensvans
» Indigofink
» Indigoflugsnappare
» Indisk bladfågel
» Indisk blåfågel
» Indisk bulbyl
» Indisk juveltrast
» Indisk koltrast
» Indisk paradismonark
» Indisk shama
» Indisk skriktrast
» Irakskriktrast
» Isabellastenskvätta
» Isabellatörnskata
» Italiensk sparv
» Javabrokvireo
» Javacochoa
» Javafulvetta
» Javaglasögonfågel
» Javajuveltrast
» Javakrokia
» Javamunia
» Javastjärtmes
» Javatesia
» Javavisseltrast
» Johannasolfågel
» Järnsparv
» Kaja
» Kaktusgärdsmyg
» Kalanderlärka
» Kalifornisk busksparv
» Kanariebuskskvätta
» Kanariepiplärka
» Kanelsparv
» Kanelträdnäktergal
» Kapbatis
» Kapbulbyl
» Kapglasögonfågel
» Kapsiska
» Kapsnårskvätta
» Kapsockerfågel
» Kapsolfågel
» Kapsparv
» Kapstentrast
» Kapuschongskogssångare
» Kapärla
» Karmosingylling
» Karolinagärdsmyg
» Karooprinia
» Karoosparv
» Kashmirflugsnappare
» Kastanjebröstad nigrita
» Kastanjekronsångare
» Kastanjenötväcka
» Kaukasisk lundsångare
» Kentuckyskogssångare
» Kidnapparfågel
» Klippnötväcka
» Klippsparv
» Klippsvala
» Klykstjärtad drongo
» Klättersmyg
» Koltrast
» Kolvävare (Maxwellvävare)
» Kompakt vävare
» Kopparsolfågel
» Korimako
» Kornsparv
» Korp
» Korsikansk nötväcka
» Kortstjärtad vidafink
» Korttålärka
» Krüpers nötväcka
» Kubansk topptyrann
» Kungsfågel
» Kungsfågelsångare
» Kungsparadisfågel
» Kurdstenskvätta
» Kurrichanetrast
» Kustsvala
» Kärrsångare
» Ladusvala
» Lagerlärka
» Lappmes
» Lappsparv
» Larmhonungsstare
» Lavendelastrild
» Lavskrika
» Levaillants cisticola
» Ljushuvad skriktrast
» Lundsångare
» Lyrdrongo
» Låglandspeltops
» Långnäbbad busksmyg
» Långnäbbad solfågel
» Långstjärtad brednäbb
» Långstjärtad glansstare
» Långstjärtad minivett
» Långstjärtad skräddarfågel
» Långstjärtad vidafink
» Långstjärtad vårtparadisfågel
» Lövsångare
» Macleayhonungsfågel
» Magnoliaskogssångare
» Malakitsolfågel
» Malörtshärmtrast
» Mangrovesolfågel
» Maorisolfjäderstjärt
» Maricosolfågel
» Maskamarant
» Masktörnskata
» Medelhavslärka (Dvärglärka)
» Meshylia
» Messydhake
» Messångare
» Metallstare
» Mexikobåtstjärt
» Mimikryhonungsfågel
» Mindre båtstjärt
» Mindre flugsnappare
» Mindre gräsfågel
» Mindre grönbulbyl
» Mindre korsnäbb
» Mindre kronsångare
» Mindre maskvävare
» Mindre minivett
» Mindre paradisfågel
» Mindre strimsvala
» Mindre trastsydhake
» Mindre törntrast
» Mistelblomsterpickare
» Mojavehärmtrast
» Mongolpiplärka
» Murkrypare
» Mustaschvireo
» Mustaschyuhina
» Mörkgrå flugsnappare
» Mörkryggig cistikola
» Mörkröd amarant
» Mörkögd junco
» Natalträdnäktergal
» Nordkrombek (Nordlig krombek)
» Nordlig dunrygg
» Nordlig härmtrast
» Nordlig kamvingesvala
» Nordsångare
» Nordösydhake
» Nordövårtkråka
» Nunneflugsnappare
» Nunnestenskvätta
» Nyazeelandgräsfågel
» Nålstjärtsamadin
» Näktergal
» Nötkråka
» Nötskrika
» Nötväcka
» Ockrabröstad amadin
» Ockrabukig trädskata
» Ockrabuskskvätta (Drakensbergskvätta)
» Ockrasidig prinia
» Olivbukig solfågel
» Olivflugsnappare
» Olivryggig solfågel
» Olivtrast
» Orange vävare
» Orangebröstad busktörnskata
» Orangebröstad solfågel
» Orangehuvad trast
» Orangenäbbad sabeltimalia
» Orangestjärnig flugsnappare
» Orangestrupig sporrpiplärka
» Orangetyglad bulbyl
» Orientblomsterpickare
» Orientgylling
» Orientpiplärka
» Orientprinia
» Orientshama
» Ortolansparv
» Papuamarksmyg
» Papuansk eukalyptuskrypare
» Papuastare
» Papyrussångare
» Parkiora
» Pilfink
» Polyglottsångare
» Praktglansstare
» Praktnötväcka
» Praktparadisfågel
» Praktsköldparadisfågel
» Praktsolfågel
» Preussvala
» Prärieskogssångare
» Prärietrupial
» Pungmes
» Purpurglansstare
» Purpursolfågel
» Pygmésolfågel
» Påvefink
» Pärlfnittertrast
» Regentlövsalsfågel
» Regnbågssolfågel
» Rhododendronfulvetta
» Rhododendronsångare
» Ringtrast
» Rosenamarant
» Rosenfink
» Rosenpiplärka
» Rosenstare
» Rostbrynad järnsparv
» Rostbukig paradismonark
» Rostbukig visslare
» Rostbukstimalia
» Rostgumpad törnskata
» Rostgumpsvala
» Rosthuvad papegojnäbb
» Rostkindad cettia
» Rostkindad cistikola
» Rostmes
» Rostnackad sabeltimalia
» Rostnackad yuhina
» Rostryggig sibia
» Rostsidig honungsfågel
» Rostsparv
» Roststjärtad stenskvätta
» Rostvingad cistikola
» Rubinbusktörnskata
» Rubinnäktergal
» Rubintyrann
» Råka
» Röd kardinal
» Röd myzomela
» Rödbrun fibi
» Rödbrun härmtrast
» Rödbrynad astrild
» Rödbröstad blånäbb
» Rödflikig honungsfågel
» Rödgumpad bulbyl
» Rödhake
» Rödhalsad myzomela
» Rödhalsad vidafink
» Rödhuvad törnskata
» Rödhuvad vävare
» Rödkindad fjärilsfink
» Rödkronad blomsterpickare
» Rödkronad piplärksångare
» Rödkronad spretstjärt
» Rödnackad lärka
» Rödnäbbad amarant
» Rödnäbbad buffelvävare
» Rödnäbbad hjälmtörnskata
» Rödnäbbad nötväcka
» Rödnäbbad oxhackare
» Rödpannad myrpickare
» Rödpannad sydhake
» Rödryggig blåsmyg
» Rödsidig brednäbb
» Rödskuldrad nålfågel
» Rödstjärt
» Rödstjärtad paradisfågel
» Rödstjärtad skogssångare
» Rödstjärtad solfågel
» Rödstrupig piplärka
» Rödstrupig sporrpiplärka
» Rödstrupig sångare
» Rödtrast
» Rödvingad glansstare
» Rödvingad prinia (rödvingesångare)
» Rödvingetrast
» Rödvingetrupial
» Rörsångare
» Sabotalärka
» Safirsvala
» Sahelsparv (Buskstensparv)
» Sahelvävare
» Sammetsdrongo
» Sammetshätta
» Satänglövsalsfågel
» Savannmes
» Savannsiska
» Savannskriktrast (Brun skriktrast)
» Savannsvala
» Scharlakansvävare
» Sepikbusksmyg
» Sherpames
» Sibirisk flugsnappare
» Sibirisk järnsparv
» Sibirisk lundsångare
» Sibirisk piplärka
» Sidensvans
» Sikkimtimalia
» Skata
» Skatlärka
» Skattörnskata
» Skifferapalis
» Skiffersydhake
» Skogspungmes
» Skogssiska
» Skogsskvätta
» Skogsvävare
» Skäggmes
» Skäggyuhina
» Skärpiplärka
» Smalnäbbad grönbulbyl
» Smalnäbbad vävare
» Småsiska
» Snöfink
» Snösiska
» Snösparv
» Sommargylling
» Sommartangara
» Sorgsolfågel
» Sothuvad bulbyl
» Spansk sparv
» Spetsklolärka (Sporrlärka)
» Spräcklig honungsfågel
» Stare
» Steglits
» Stellerskrika
» Stenknäck
» Stenskvätta
» Stensparv
» Stensvala
» Stentrast
» Stjärnskvätta
» Stjärtmes
» Streckig vävare
» Strimgräsfågel
» Strimmig bulbyl
» Stråsångare
» Strömrödstjärt
» Strömstare
» Stäppsångare
» Större backsvala
» Större båtstjärt
» Större glansstare
» Större korsnäbb
» Större piplärka
» Större skogstörnskata
» Större strimsvala
» Större topptyrann
» Större vimpeldrongo
» Sultanmes
» Sumptchagra
» Sundacettia
» Sundanäktergal
» Sundasångare
» Sundatrast
» Svalflugsnappare
» Svart bulbyl
» Svart buskskvätta
» Svart bågnäbbsparadisfågel
» Svart fibi
» Svart flugsnappare
» Svart manukod
» Svart myzomela
» Svart rödstjärt
» Svart silkesflugsnappare
» Svart solfjäderstjärt
» Svartbrynad myggsnappare
» Svartbrynad papegojnäbb
» Svartbröstad båtnäbb
» Svarthakad buskskvätta
» Svarthakad sångare
» Svarthalsad trast
» Svarthuvad gråfågel
» Svarthuvad gylling
» Svarthuvad kardinal
» Svarthuvad snårskvätta
» Svarthuvad sparv
» Svarthätta
» Svartkindad astrild
» Svartkindad cettia
» Svartkronad järnsparv
» Svartkronad tchagra
» Svartkråka
» Svartmaskad monark
» Svartmaskad trädskata
» Svartmes
» Svartnackad vävare
» Svartpannad eldvävare
» Svartryggig dunrygg
» Svartryggig klyvstjärt
» Svartryggig rödstjärt
» Svartstare
» Svartstrupig järnsparv
» Svartstrupig lövsalsfågel
» Svartstrupig munia
» Svartstrupig papegojnäbb
» Svartstrupig prinia
» Svartstrupigt fliköga
» Svartsvala
» Svarttofsad snärtfågel
» Svartvingad eldvävare
» Svartvingad skogstörnskata
» Svartvit flugsnappare
» Svartvit honungsskvätta
» Svartvit kråka
» Svartvit kurrawong
» Svartvit munia
» Svartvit skogssångare
» Svartvit stare
» Svartvit törnkråka
» Svartvävare (Vieillotvävare)
» Sydafrikasparv
» Sydlig eldvävare
» Sydlig fiskaltörnskata
» Sydlig maskvävare
» Sydlig piplärksångare
» Sydlig termitskvätta
» Sydnäktergal
» Sydösydhake
» Sydövårtkråka
» Sånghonungsfågel
» Sånglärka
» Sångsparv
» Sädesärla
» Sävsparv
» Sävsångare
» Tajgablåstjärt
» Tajgaflugsnappare
» Tajgasångare
» Talgoxe
» Tallbit
» Tallskogssångare
» Talltita
» Taltrast
» Tamarisksparv
» Tamilsvala
» Tickellflugsnappare
» Tigertrast
» Tjocknäbbad blomsterpickare
» Tjocknäbbad munia
» Tjocknäbbad vävare
» Tofslärka
» Tofsmajna
» Tofsmalimbe
» Tofsmes
» Tofsmonarktörnskata
» Tolvtrådig paradisfågel
» Torreskråka
» Trastsångare
» Trefärgad bulbyl
» Trefärgad vävare
» Trådstjärtsvala
» Trädgårdssångare
» Trädgårdstrupial
» Trädgårdsträdkrypare
» Trädkrypare
» Trädlärka
» Trädnäktergal
» Trädpiplärka
» Trädärla
» Träskgrönbulbyl
» Träsksångare
» Tui
» Tujastenknäck
» Turkestanlärka
» Turkosflugsnappare
» Tyrrensk flugsnappare
» Törnskata
» Törnsångare
» Ultramarinflugsnappare
» Umbragrönbulbyl
» Vandringstrast
» Varfågel
» Vassångare
» Vattenpiplärka
» Verdinpungmes
» Victorias sköldparadisfågel
» Videsparv
» Videsångare
» Vinterhämpling
» Violettgrön svala
» Violettgumpad solfågel
» Violettryggig hyliota
» Vitbrynad apalis
» Vitbrynad busksmyg
» Vitbrynad drillfågel
» Vitbrynad rosenfink
» Vitbrynad snårskvätta
» Vitbrynad solfjäderstjärt
» Vitbrynad stensparv
» Vitbrynad trädnäktergal
» Vitbröstad nigrita
» Vitbröstad svalstare
» Vitbukig blåsmyg
» Vitbukig drongo
» Vitbukig gråfågel
» Vitbukig kutia
» Vitbukig solfjäderstjärt
» Vitbukig solfågel
» Vitgumpad buskskvätta
» Vitgumpad glansstare
» Vitgumpmunia
» Vitgumpshama
» Vithalsad trast
» Vithalsat fliköga
» Vithuvad mohua
» Vithuvad timalia
» Vitkronad sparv
» Vitnackad honungsfågel
» Vitnackad yuhina
» Vitprickig nigrita
» Vitskuldrad blåsmyg
» Vitstreckig fnittertrast
» Vitstrupig bulbyl
» Vitstrupig fnittertrast
» Vitstrupig näktergal
» Vitstrupig siska
» Vitögd honungsfågel
» Vitögd vireo
» Vogelkophonungsfågel
» Vogelkopstrålparadisfågel
» Välkomstsvala
» Västlig kungstyrann
» Västlig medelhavsstenskvätta
» Västlig nikator
» Västlig pivi
» Västlig snårskrika
» Västsialia
» Wilsonparadisfågel
» Wilsonänka
» Ängspiplärka
» Ärlesolfjäderstjärt
» Ärtsångare
» Ökenkorp
» Ökenmyggsnappare
» Ökenstenskvätta
» Ökensångare
» Ökentrumpetare
» Ökenvarfågel
» Östlig djungelkråka
» Östlig gråmes
» Östlig gulsydhake
» Östlig gyllenmes
» Östlig kungstyrann
» Östlig medelhavsstenskvätta
» Östlig paradisänka
» Östlig sammetshätta
» Östlig ängstrupial
» Östsialia
 
       
       
       
       
 Uppdaterad: 2024-07-09

© Stefan Hage /PN 2013
www.birds.se
Coding Johan Hage
Design Kaj Krutfelt /N