Birds.se    
 
Nyheter
» Skärsnäppa
» Snösparv
» Sädesärla
» Hökuggla
» Tallbit
» Trädgårdsträdkrypare
» Härfågel
» Myrspov
» Snednäbb
» Australisk styltlöpare
» Kustsnäppa
» Spetsstjärtad snäppa
» Nordlig kungsalbatross
» Nyazeelanddykand
» Nyazeelandlira
» Skräntärna
» Sotskarv
» Svartvit skarv
» Taltrast
» Landskap
» Huttonlira
» Maoripipare
» Paradisgravand
» Sydlig kungsalbatross
» Platser
» Gråkindad albatross
» Ljushuvad valfågel
» Maoridopping
» Orangepannad parakit
» Nyzeeländsk pälssäl
» Fläckskarv
» Korimako
» Maorisolfjäderstjärt
» Nyazeelandduva
» Nyazeelandstrandskata
» Silvermås
» Sydösydhake
» Sydövårtkråka
» Vårtskarv
» Wekarall
» New Zealand Spotted Skink
» Australisk skarv
» Australisk sula
» Maskiner
» Maorimyrten
» Gulsparv
» Kelptrut
» Kustlabb
» Tui
» Vithuvad häger
» Välkomstsvala
» Naturdetaljer
» Gråryggig glasögonfågel
» Helig kungsfiskare
» Klättersmyg
» Tvåbandad strandpipare
» Svart styltlöpare
» Sydöstrandskata
» Vitpannad tärna
» Snö & vinter
» Grå sångsmyg
» Kea
» Messydhake
» Diverse
» Hav & kust
» Maoritärna
» Svartnäbbad mås
» Korallhäger
» Vandringsalbatross
» Hectors delfin
» Kelp
» Salvinalbatross
» Södra Atlantvitsiding eller Mörk delfin
» Nordlig jättestormfågel
» Större sotpetrell
» Vithakad petrell
» Brokpetrell
» Gråryggig lira
» Praktrosella
» Rödpannad parakit
» Sydötakahe
» New Zealand glowworm
» Australisk purpurhöna
» Fiskar
» Blåand
» Nyazeelandgräsfågel
» Brun vaktel
» Solen & Månen
» Flöjtkråka
» Kaka
» Nordövårtkråka
» Brun majna
» Brunkricka
» Nordösydhake
» Vithuvad mohua
» Dvärgpingvin
» Hihi
» Skrattduva
» Större gultofskakadua
» Satänglövsalsfågel
» Svarttofsad snärtfågel
» Australisk gråfågel
» Eastern Water Dragon
» Guldvisslare
» Regentlövsalsfågel
» Skrattkokaburra
» Svartvit kurrawong
» Östlig gulsydhake
» Koala
» Australisk ormhalsfågel
» Wongaduva
» Australisk marksmyg
» Glasögonmonark
» Gulstrupig busksmyg
» Långnäbbad busksmyg
» Albertlyrfågel
» Australisk kungspapegoja
» Grå duvhök
» Gulörad honungsfågel
Sottärna ( Onychoprion fuscatus )
 
       
       
       
       
 Uppdaterad: 2016-07-01

© Stefan Hage /PN 2013
www.birds.se
Coding Johan Hage
Design Kaj Krutfelt /N