Birds.se    
 
Brednäbbar


Långstjärtad brednäbb ( Psarisomus dalhousiae )
 
       
       
       
       
 Uppdaterad: 2023-05-30

© Stefan Hage /PN 2013
www.birds.se
Coding Johan Hage
Design Kaj Krutfelt /N