Birds.se    
 
Fåglar A-Ö
» Abbotts timalia
» Afrikansk buskskvätta
» Afrikansk dvärguv
» Afrikansk gapnäbbstork
» Afrikansk glasögonfågel
» Afrikansk grönduva
» Afrikansk härfågel
» Afrikansk ibisstork
» Afrikansk jacana
» Afrikansk klätterhök
» Afrikansk palmseglare
» Afrikansk paradismonark
» Afrikansk piplärka
» Afrikansk skedstork
» Afrikansk svartand
» Afrikansk svartmes (Sotmes)
» Afrikansk tofsörn
» Afrikansk ullhalsstork
» Aftonfalk
» Akaciacistikola
» Albertlyrfågel
» Alfågel
» Alförrädare
» Alkekung
» Allens kolibri
» Alpjärnsparv
» Alpkaja
» Alpkråka
» Alpseglare
» Amerikansk bläsand
» Amerikansk brunand
» Amerikansk dvärgrördrom
» Amerikansk gråhäger
» Amerikansk ibisstork
» Amerikansk kopparand
» Amerikansk kricka
» Amerikansk kråka
» Amerikansk kärrhök
» Amerikansk ormhalsfågel
» Amerikansk rördrom
» Amerikansk rörhöna
» Amerikansk saxnäbb
» Amerikansk sjöorre
» Amerikansk skogssnäppa
» Amerikansk skärfläcka
» Amerikansk småspov
» Amerikansk småtärna
» Amerikansk sothöna
» Amerikansk spillkråka
» Amerikansk strandskata
» Amerikansk styltlöpare
» Amerikansk sultanhöna
» Amerikansk trädkrypare
» Amerikansk törnskata
» Ametiststare
» Amurfalk
» Angolaturturduva (Sorgduva)
» Annas kolibri
» Arfakhonungsfågel
» Arielsvala
» Arizonabusksparv
» Armenisk trut
» Asiatisk bergsökenfink
» Asiatisk gapnäbbstork
» Asiatisk glansgök
» Asiatisk kalanderlärka
» Asiatisk koel
» Asiatisk smaragdduva
» Asiatisk ullhalsstork
» Askflugsnappare
» Asksydhake
» Auroraastrild
» Australisk buskhöna
» Australisk dykand
» Australisk fikonfågel
» Australisk fiskgjuse
» Australisk gravand
» Australisk gråfågel
» Australisk kejsarduva
» Australisk koel
» Australisk kungspapegoja
» Australisk kärrhök
» Australisk marksmyg
» Australisk ormhalsfågel
» Australisk pelikan
» Australisk piplärka
» Australisk purpurhöna
» Australisk rörsångare
» Australisk sandtärna
» Australisk skarv
» Australisk skärfläcka
» Australisk styltlöpare
» Australisk sula
» Aztektärna
» Azurflugsnappare
» Azurkungsfiskare
» Azurmes x Blåmes
» Bachmansparv
» Backsvala
» Balkanflugsnappare
» Balkanhök
» Balkanmes
» Balkansångare
» Baltimoretrupial
» Bandad brednäbb
» Bandad gråfågel
» Bandhavsörn
» Bandstjärtad gökduva
» Bandstjärtad vråk
» Bandvingad skogstörnskata
» Bandvingad smygtimalia
» Bandvingad vråk
» Banksiahonungsfågel
» Bayavävare
» Beigebröstad solfågel
» Beldinggrässparv
» Bengallärka
» Bergand
» Bergbulbyl
» Bergcettia
» Bergfink
» Bergfruktduva
» Berggransångare
» Berghökörn
» Berghöna
» Bergkejsarduva
» Berglärka
» Bergortolan
» Bergrödstjärt
» Bergsialia
» Bergtaigasångare
» Berguggleskärra
» Berguv
» Bergärla
» Beringtejst
» Biakdrillfågel
» Biakdvärguv
» Biakglasögonfågel
» Biakjuveltrast
» Biaklorikit
» Biakparadiskungsfiskare
» Biakstare
» Billabongduva
» Bivråk
» Biätare
» Björktrast
» Blek dvärguv
» Blek tornseglare
» Blekgul sydhake
» Bleknäbbad blomsterpickare
» Blodastrild
» Blodbröstad blomsterpickare
» Blodfasan
» Blodnäbbsvävare
» Blå gråfågel
» Blå kärrhök
» Blå storsvala
» Blåand
» Blåbröstad kungsfiskare
» Blåbröstad zebraduva
» Blåfläckduva
» Blågrå sibia
» Blåhake
» Blåhuvad sporrgök
» Blåhäger
» Blåkindad glansstare
» Blåkindad honungsfågel
» Blåkindad rosella
» Blåkråka
» Blåmes
» Blånäbbad malimbe
» Blånötväcka
» Blåryggig kungsfiskare
» Blåryggig skogssångare
» Blåskrika
» Blåskäggig biätare
» Blåstjärtad biätare
» Blåstrupig barbett
» Blåstrupig blåkråka
» Blåstrupig flugsnappare
» Blåstrupig hängpapegoja
» Blåstrupig rödstjärt
» Blåstrupig skarv
» Blåtrast
» Blåvingad årta
» Bläsand
» Bläsgås
» Boersparv
» Bofink
» Borstbarbett
» Borstpapegoja
» Brahminglada
» Brandkronad kungsfågel
» Brednäbbad simsnäppa
» Bredstjärtad labb
» Brewersparv
» Brokhök (Broksparvhök)
» Brokig kärrhök
» Brokpetrell
» Broktrast
» Brokärla
» Brolgatrana
» Bronsibis
» Bronsmunia
» Brubru
» Brun Alpfink
» Brun domherre
» Brun eukalyptuskrypare
» Brun fiskuv
» Brun glada
» Brun honungsfågel
» Brun kärrhök
» Brun lövsalsfågel
» Brun majna
» Brun myzomela
» Brun noddy
» Brun ormörn
» Brun pelikan
» Brun stenskvätta
» Brun strömstare
» Brun sula
» Brun törnskata
» Brun vaktel
» Brunand
» Brunbröstad flugsnappare
» Brunbröstad munia
» Brunfalk
» Brunhuvad barbett
» Brunhuvad kostare
» Brunhuvad kungsfiskare
» Brunhuvad mås
» Brunhuvad nötväcka
» Brunhättad skogssångare
» Brunhättad topptyrann
» Brunkindad näshornsfågel
» Brunkindat fliköga
» Brunkricka
» Brunkronad sparvvävare
» Brunlori
» Brunpannad bandvinge
» Brunryggig finklärka
» Brunryggig hackspett
» Brunryggig honungsfågel
» Brunryggig piplärka
» Brunsidig busksparv
» Brunsidig pipare
» Brunsångare
» Bruntrast
» Brunvingad glansstare
» Brunörad hackspett
» Brushane
» Bugunprakttimalia
» Burchells sporrgök
» Buskmes
» Buskskvätta
» Busksångare
» Bysparv
» Byvävare
» Bågnäbbad härmtrast
» Bändelkorsnäbb
» Cassinfink
» Cassinvireo
» Cettisångare
» Ceylonblåskata
» Ceylonbulbyl
» Ceylondjungelhöna
» Ceylondrongo
» Ceylonduva
» Ceylondvärguv
» Ceylonflugsnappare
» Ceylonglasögonfågel
» Ceylongrodmun
» Ceylongrönduva
» Ceylonhängpapegoja
» Ceylonnäshornsfågel
» Ceylonsabeltimalia
» Ceylonskogstörnskata
» Ceylonskriktrast
» Ceylonsparvuggla
» Ceylonsporrgök
» Ceylonsporrhöna
» Ceylonsvala
» Ceylontimalia
» Citronkrombek
» Citronärla
» Coopers hök
» Costas kolibri
» Dalripa
» Dammsnäppa
» Diademfruktduva
» Didrikglansgök (Didrikgök)
» Djungelgylling
» Djungelprinia
» Domherre
» Dominikaneränka
» Drillsnäppa
» Drongoflugsnappare
» Dubbelbeckasin
» Dubbeltandad barbett
» Dubbeltrast
» Dubbelögd fikonpapegoja
» Dunspett
» Duvhök
» Dvärgbeckasin
» Dvärgbiätare
» Dvärgflugsnappare
» Dvärgfruktduva
» Dvärgmås
» Dvärgnäshornsfågel (Svart dvärgtoko)
» Dvärgpingvin
» Dvärgrördrom
» Dvärgskarv
» Dvärgsnäppa
» Dvärgsnögås
» Dvärgsolfågel
» Dvärgsparv
» Dvärgspov
» Dvärgtoko (rödnäbbad)
» Dvärgvävare
» Dvärgörn
» Dysterspett
» Ejder
» Eldbuksspett
» Eldminivett
» Eldstjärt
» Eldtofsbarbett
» Eldögonsångare
» Eleonorafalk
» Emu
» Enfärgad salangan
» Enkelbeckasin
» Entita
» Epålettfink
» Eremitibis
» Etiopiensvala
» Fasan
» Fasanjaçana
» Finschstenskvätta
» Finstrimmig mestimalia
» Fiskgjuse
» Fiskmås
» Fisktärna
» Fjällabb
» Fjällbröstad flugsnappare
» Fjällgås
» Fjällig munia
» Fjällpipare
» Fjällripa
» Fjällryggig solfågel
» Fjälluggla
» Fjällvråk
» Flikstare
» Flikstrandpipare
» Flodflugsnappare
» Flodstrandpipare
» Flodsångare
» Flodvipa
» Floridasnårskrika
» Fläckand
» Fläckblåkråka
» Fläckdrillsnäppa
» Fläckdvärgspett
» Fläckgluttsnäppa
» Fläckhonungsvisare
» Fläckig busksparv
» Fläckig dvärgbarbett
» Fläckig honungsfågel
» Fläckig klippduva (Guineaduva)
» Fläckig skriktrast
» Fläcknäbbad pelikan
» Fläckpardalot
» Fläckskarv
» Fläcktimalia
» Fläcktjockfot
» Fläckuv
» Fläckvingad trast
» Flöjtkråka
» Flöjtstrandpipare
» Forsärla
» Fulanieremomela
» Fyrbandad flyghöna
» Fältpiplärka
» Fältsångare
» Geelvinkfruktduva
» Geelvinkkejsarduva
» Glansmonark
» Glanssalangan
» Glasögonbambusångare
» Glasögonflugsnappare
» Glasögonmonark
» Glasögonsångare
» Glasögonvireo
» Glasögonvävare
» Glitterdrongo
» Gluttsnäppa
» Gläntflugsnappare (Tessmannflugsnappare)
» Goliathäger
» Gouldsolfågel
» Gransångare
» Gravand
» Grå buskskvätta
» Grå drongo
» Grå duvhök
» Grå flugsnappare
» Grå kattfågel
» Grå krontrana
» Grå nötkråka
» Grå sångsmyg
» Grå talgoxe
» Grå tofsmes
» Grå tofsturako
» Grå vitmask
» Gråbröstad prinia
» Gråfiskare
» Gråfotad baza
» Grågam
» Grågås
» Gråhakedopping
» Gråhalsad trast
» Gråhuvad domherre
» Gråhuvad dopping
» Gråhuvad feflugsnappare
» Gråhuvad fiskörn
» Gråhuvad mås
» Gråhuvad purpurhöna
» Gråhuvad sparv
» Gråhuvad stare
» Gråhuvad sångare
» Gråhuvad vipa
» Gråhäger
» Gråjako (Grå jako)
» Gråkindad albatross
» Gråkindad bambusångare
» Gråkindad flugsnappare
» Gråkricka
» Gråkronad finklärka
» Gråkronad sabeltimalia
» Gråkråka
» Grålira
» Grånackad siska
» Gråryggig glasögonfågel
» Gråryggig kamaroptera
» Gråryggig lira
» Gråsidig fnittertrast
» Gråsidig lövtimalia
» Gråsiska
» Gråsparv
» Gråspett
» Gråstrupig minivett
» Gråstrupig topptyrann
» Gråtoko
» Gråtrast
» Gråtrut
» Gräsand
» Gräshoppsparv
» Gräshoppsvråk
» Gräshoppsångare
» Gräsmunia
» Grässångare
» Grön broktimalia
» Grön dvärgand
» Grön kejsarduva
» Grön skratthärfågel
» Grönbena
» Grönfink
» Grönglansgök (Klaasglansgök)
» Gröngöling
» Grönhuvad solfågel
» Grönkrombek
» Grönryggig häger
» Grönryggig skogssångare
» Grönryggig sydhake
» Grönsiska
» Grönstjärtad busksparv
» Grönstjärtad solfågel
» Grönsångare
» Guineasvala
» Guineaturako
» Gul honungsskvätta
» Gul skogssångare
» Gulbrynad grässparv
» Gulbrynad kamaroptera
» Gulbröstad savspett
» Gulbukig askspett
» Gulbukig cettia
» Gulbukig feflugsnappare
» Gulbukig grönduva
» Gulbukig prinia
» Guldbröstad sparv
» Guldfulvetta
» Guldmonark
» Guldpannad bladfågel
» Guldspett
» Guldstjärtad hackspett
» Guldtrast
» Guldvisslare
» Guldvävare
» Gulflikvipa
» Gulfläckig barbett
» Gulgrå sparv
» Gulgrön bulbyl
» Gulgrön gylling
» Gulgumpad dvärgbarbett
» Gulgumpad eldvävare
» Gulgumpad sångare
» Gulgumpad taggnäbb
» Gulhake
» Gulhämpling
» Gulkindad kricka
» Gulkronad busktörnskata
» Gulkronad natthäger
» Gulnackad gröngöling
» Gulnäbbad and
» Gulnäbbad blåkråka
» Gulnäbbad glada
» Gulnäbbad lira
» Gulnäbbad oxhackare
» Gulnäbbad skedstork
» Gulpannad barbett
» Gulsiska
» Gulskallig kråktrast
» Gulsparv
» Gulstrimmig grönbubyl
» Gulstrupig busksmyg
» Gulstrupig hängpapegoja
» Gulstrupig skogssångare
» Gulstrupig sporrpiplärka
» Gulstrupig stensparv
» Gulvingad brokvireo
» Gulärla
» Gulörad bulbyl
» Gulörad honungsfågel
» Gycklarörn
» Gyllencistikola
» Gyllenskogssångare
» Gyllentimalia
» Gåsgam
» Gärdsmyg
» Gök
» Göksparvuggla
» Göktyta
» Hadadaibis
» Halsbandsflugsnappare
» Halsbandskungsfiskare
» Halsbandsparakit
» Halsbandssolfågel
» Havssula
» Havstrut
» Havsörn
» Hedpiplärka
» Helig ibis
» Helig kungsfiskare
» Herdepipare (Kittlitzstrandpipare)
» Hihi
» Himalayabandvinge
» Himalayablåstjärt
» Himalayamonal
» Himalayanäktergal
» Himalayanötväcka
» Himalayavråk
» Hjälmkasuar
» Hjälmpärlhöna
» Hornpelikan
» Hornuggla
» Husfink
» Husgärdsmyg
» Huskråka
» Hussvala
» Huttonlira
» Hårspett
» Häcksparv
» Hämpling
» Härfågel
» Härmsångare
» Höksångare
» Hökuggla
» Hökörn
» Hönsgås
» Iberisk blåskata
» Iberisk varfågel
» Ibisnäbb
» Iltärna
» Indiansidensvans
» Indigofink
» Indigoflugsnappare
» Indisk bladfågel
» Indisk blåfågel
» Indisk blåkråka
» Indisk bulbyl
» Indisk dvärguv
» Indisk flodtärna
» Indisk fläcknäbband
» Indisk ibisstork
» Indisk juveltrast
» Indisk koltrast
» Indisk ormhalsfågel
» Indisk paradismonark
» Indisk shama
» Indisk skarv
» Indisk skriktrast
» Indisk sparvuggla
» Indisk tjockfot
» Indonesisk buskgök
» Irakskriktrast
» Isabellastenskvätta
» Isabellatörnskata
» Islandsknipa
» Ismås
» Italiensk sparv
» Jaktfalk
» Japansk beckasin
» Javabrokvireo
» Javacochoa
» Javadvärguv
» Javafulvetta
» Javaglasögonfågel
» Javajuveltrast
» Javakrokia
» Javakungsfiskare
» Javamunia
» Javasalangan
» Javasporrgök
» Javastjärtmes
» Javastrandpipare
» Javasånghöna
» Javatesia
» Javatrogon
» Javavisseltrast
» Johannasolfågel
» Jorduggla
» Julöfregattfågel
» Jungfrutrana
» Järnsparv
» Järpe
» Jättegök
» Jättekungsfiskare
» Kaja
» Kaka
» Kakaokungsfiskare
» Kaktusgärdsmyg
» Kaktusspett
» Kalanderlärka
» Kalifornisk busksparv
» Kalifornisk tofsvaktel
» Kalijfasan
» Kalkon
» Kalkongam
» Kamjaçana
» Kamskrake
» Kamsothöna
» Kanadagås
» Kanadatrut
» Kanariebuskskvätta
» Kanariepiplärka
» Kanelsparv
» Kanelträdnäktergal
» Kapbatis
» Kapbulbyl
» Kapfrankolin
» Kapglasögonfågel
» Kapmås
» Kappapegoja
» Kappgam
» Kapsiska
» Kapskarv
» Kapskedand
» Kapsnårskvätta
» Kapsockerfågel
» Kapsolfågel
» Kapsparv
» Kapstentrast
» Kapstrandskata
» Kapsula
» Kapuschongskogssångare
» Kapärla
» Kardinalspett
» Karmosingylling
» Karolinagärdsmyg
» Karolinaspett
» Karolinasumphöna
» Karooprinia
» Karoosparv
» Kashmirflugsnappare
» Kaspisk pipare
» Kaspisk trut
» Kastanjebröstad nigrita
» Kastanjekronsångare
» Kastanjenötväcka
» Kattuggla
» Kaukasisk lundsångare
» Kea
» Kejsarörn
» Kelptrut
» Kentsk tärna
» Kentuckyskogssångare
» Kidnapparfågel
» Kinesisk dvärgrördrom
» Klippduva
» Klippnötväcka
» Klippsparv
» Klippsvala
» Klykstjärtad drongo
» Klykstjärtad stormsvala
» Klättersmyg
» Knipa
» Knöland
» Knölsvan
» Kohäger
» Koltrast
» Kolvävare (Maxwellvävare)
» Kolymasnäppa
» Kompakt vävare
» Kopparand
» Kopparslagarbarbett
» Kopparsolfågel
» Korallhäger
» Korallnäbbad markgök
» Korimako
» Koritrapp
» Kornknarr
» Kornsparv
» Korp
» Korpgam
» Korprall
» Korsikansk nötväcka
» Kortstjärtad vidafink
» Korttålärka
» Krabbkungsfiskare
» Kragtrapp
» Kricka
» Krokodilväktare
» Kronörn
» Krushuvad pelikan
» Krüpers nötväcka
» Kubansk topptyrann
» Kungsfiskare
» Kungsfågel
» Kungsfågelsångare
» Kungsparadisfågel
» Kungsskedstork
» Kungstärna
» Kungsörn
» Kurdstenskvätta
» Kurrichanetrast
» Kustlabb
» Kustormörn
» Kustpipare
» Kustsnäppa
» Kustsvala
» Kärrsnäppa
» Kärrsångare
» Kärrtärna
» Ladusvala
» Lagerlärka
» Lammgam
» Lappmes
» Lappsparv
» Lappuggla
» Larmhonungsstare
» Lavendelastrild
» Lavskrika
» Levaillants cisticola
» Lila turako
» Lilabröstad blåkråka
» Livingstoneturko
» Ljungpipare
» Ljus svandopping
» Ljushuvad skriktrast
» Ljushuvad valfågel
» Lundsångare
» Lunnefågel
» Lyrdrongo
» Låglandspeltops
» Långnäbbad busksmyg
» Långnäbbad kakadua
» Långnäbbad mås
» Långnäbbad solfågel
» Långnäbbad spov
» Långstjärtad bivråk
» Långstjärtad brednäbb
» Långstjärtad glansstare
» Långstjärtad minivett
» Långstjärtad nattskärra
» Långstjärtad skarv
» Långstjärtad skräddarfågel
» Långstjärtad vidafink
» Långstjärtad vårtparadisfågel
» Långstjärtsduva
» Långtåsnäppa
» Lärkfalk
» Lövsångare
» Macleayhonungsfågel
» Magnoliaskogssångare
» Malabarsalangan
» Malakitkungsfiskare
» Malakitsolfågel
» Malörtshärmtrast
» Manand
» Mandarinand
» Mangrovehäger
» Mangrovesolfågel
» Maoridopping
» Maoripipare
» Maorisolfjäderstjärt
» Maoritärna
» Maraboustork
» Maricosolfågel
» Marmorand
» Marmorgrodmun
» Maskamarant
» Maskibis
» Masktörnskata
» Maskvipa
» Medelhavslärka (Dvärglärka)
» Medelhavstrut
» Mellanhäger
» Meshylia
» Messydhake
» Messångare
» Metallstare
» Mexikobåtstjärt
» Mimikryhonungsfågel
» Mindre adjutantstork
» Mindre bergand
» Mindre båtstjärt
» Mindre flamingo
» Mindre flugsnappare
» Mindre fregattfågel
» Mindre glansgök
» Mindre gräsfågel
» Mindre grönbulbyl
» Mindre gulbena
» Mindre hackspett
» Mindre korsnäbb
» Mindre kronsångare
» Mindre lira
» Mindre maskvävare
» Mindre minivett
» Mindre paradisfågel
» Mindre skrikörn
» Mindre strandpipare
» Mindre strimsvala
» Mindre sultanhöna
» Mindre svartsporrgök
» Mindre sångsvan
» Mindre trastsydhake
» Mindre trädseglare
» Mindre törntrast
» Mindre vadarsvala
» Minervauggla
» Mistelblomsterpickare
» Mojavehärmtrast
» Mongolpipare
» Mongolpiplärka
» Morkulla
» Mosnäppa
» Mossbosalangan
» Munkparakit
» Murkrypare
» Mustaschbiätare
» Mustaschvireo
» Mustaschyuhina
» Myrsnäppa
» Myrspov
» Mysklorikit
» Mörk rörhöna
» Mörkgrå flugsnappare
» Mörkryggig cistikola
» Mörkröd amarant
» Mörkögd junco
» Nakenögd kakadua
» Narinatrogon
» Natalfrankolin
» Natalträdnäktergal
» Natthäger
» Nattskärra
» Nepaluv
» Nilgås
» Nkulengurall
» Nordkrombek (Nordlig krombek)
» Nordlig dunrygg
» Nordlig gråuggla
» Nordlig hornkorp
» Nordlig härmtrast
» Nordlig jättestormfågel
» Nordlig kamvingesvala
» Nordlig kungsalbatross
» Nordlig markduva
» Nordlig rödnäbbstoko
» Nordlig tofskarakara
» Nordsångare
» Nordösydhake
» Nordövårtkråka
» Nunneflugsnappare
» Nunnestenskvätta
» Nyazeelandduva
» Nyazeelanddykand
» Nyazeelandgräsfågel
» Nyazeelandlira
» Nyazeelandstrandskata
» Nålstjärtsamadin
» Näktergal
» Nötkråka
» Nötskrika
» Nötväcka
» Ockrabröstad amadin
» Ockrabukig trädskata
» Ockrabuskskvätta (Drakensbergskvätta)
» Ockrasidig prinia
» Olivbukig solfågel
» Olivduva
» Olivflugsnappare
» Olivryggig solfågel
» Olivtrast
» Orange vävare
» Orangebröstad busktörnskata
» Orangebröstad grönduva
» Orangebröstad solfågel
» Orangebukig fruktduva
» Orangefotad storfothöna
» Orangehuvad trast
» Orangenäbbad sabeltimalia
» Orangepannad parakit
» Orangestjärnig flugsnappare
» Orangestrupig sporrpiplärka
» Orangetyglad bulbyl
» Orientbiätare (Grön dvärgbiätare)
» Orientblomsterpickare
» Orientgylling
» Orienthjälmörn
» Orientibis
» Orientkohäger
» Orientnäshornsfågel
» Orientpipare
» Orientpiplärka
» Orientprinia
» Orientshama
» Orientspov
» Orientvadarsvala
» Orientvisseland
» Ormvråk
» Ormörn
» Orre
» Ortolansparv
» Palmduva
» Palmgam
» Palmkakadua
» Papuagrodmun
» Papuamarksmyg
» Papuansk eukalyptuskrypare
» Papuanäshornsfågel
» Papuastare
» Papyrussångare
» Paradisgravand
» Paradistrana
» Parkiora
» Pelagskarv
» Pilfink
» Pilgrimsfalk
» Pinonkejsarduva
» Plymvisseland
» Polyglottsångare
» Praktejder
» Praktfregattfågel
» Praktglansstare
» Praktnötväcka
» Praktparadisfågel
» Praktrosella
» Praktsköldparadisfågel
» Praktsolfågel
» Preussvala
» Prutgås
» Prärielöpare
» Prärieskogssångare
» Präriespov
» Prärietrana
» Prärietrupial
» Prärietrut
» Prärieuggla
» Prärievråk
» Pungmes
» Purpurglansstare
» Purpurhäger
» Purpurhöna
» Purpursolfågel
» Pygmékungsfiskare
» Pygmésolfågel
» Påfågel
» Påvefink
» Pärlfnittertrast
» Pärlhalsduva
» Pärlsparvuggla
» Pärluggla
» Rafflesmalkoha
» Rajanäshornsfågel
» Rallhäger
» Ralltrana
» Rapphöna
» Regentlövsalsfågel
» Regnbågsbiätare
» Regnbågslorikit
» Regnbågssolfågel
» Rhododendronfulvetta
» Rhododendronsångare
» Ridgwayrall
» Ringand
» Ringduva
» Ringnäbbad mås
» Ringtrast
» Rosafläckig fruktduva
» Rosaryggig pelikan
» Rosenamarant
» Rosenbiätare
» Rosenfink
» Rosenkakadua
» Rosenmås
» Rosenpiplärka
» Rosenskedstork
» Rosenstare
» Roskarl
» Rostand
» Rostbandad rall
» Rostbrynad järnsparv
» Rostbukig paradismonark
» Rostbukig spett
» Rostbukig visslare
» Rostbukstimalia
» Rostgumpad törnskata
» Rostgumpsvala
» Rosthalsad näshornsfågel
» Rosthuvad biätare
» Rosthuvad papegojnäbb
» Rosthäger
» Rostkindad cettia
» Rostkindad cistikola
» Rostmes
» Rostnackad sabeltimalia
» Rostnackad yuhina
» Rostnatthäger
» Rostryggig sibia
» Rostsidig honungsfågel
» Rostsparv
» Roststjärtad stenskvätta
» Rostvingad cistikola
» Rubinbusktörnskata
» Rubinkolibri
» Rubinnäktergal
» Rubintyrann
» Råka
» Röd djungelhöna
» Röd glada
» Röd gökduva
» Röd kardinal
» Röd myzomela
» Rödbena
» Rödbrun fibi
» Rödbrun härmtrast
» Rödbrynad astrild
» Rödbröstad barbett
» Rödbröstad blånäbb
» Rödbröstad gök
» Rödbröstad hackspett
» Rödbröstad hök
» Rödbukig örn
» Rödfalk
» Rödflikig honungsfågel
» Rödflikvipa
» Rödfläckig barbett (Vieillotbarbett)
» Rödfotad sula
» Rödgumpad bulbyl
» Rödgumpad dvärgbarbett
» Rödhake
» Rödhalsad gås
» Rödhalsad myzomela
» Rödhalsad snäppa
» Rödhalsad vidafink
» Rödhuvad dykand
» Rödhuvad gam
» Rödhuvad hackspett
» Rödhuvad törnskata
» Rödhuvad vävare
» Rödhöna
» Rödkindad fjärilsfink
» Rödkindad papegoja
» Rödkronad blomsterpickare
» Rödkronad piplärksångare
» Rödkronad spretstjärt
» Rödnackad lärka
» Rödnackad vråk
» Rödnäbbad amarant
» Rödnäbbad blåkråka
» Rödnäbbad buffelvävare
» Rödnäbbad hjälmtörnskata
» Rödnäbbad nötväcka
» Rödnäbbad oxhackare
» Rödnäbbad trut
» Rödpannad myrpickare
» Rödpannad parakit
» Rödpannad sydhake
» Rödryggig blåsmyg
» Rödsidig brednäbb
» Rödskuldrad nålfågel
» Rödspov
» Rödstjärt
» Rödstjärtad paradisfågel
» Rödstjärtad skogssångare
» Rödstjärtad solfågel
» Rödstjärtad sotkakadua
» Rödstjärtad vråk
» Rödstrupig biätare
» Rödstrupig fruktduva
» Rödstrupig piplärka
» Rödstrupig sporrpiplärka
» Rödstrupig sångare
» Rödtrast
» Rödvingad glansstare
» Rödvingad papegoja
» Rödvingad prinia (rödvingesångare)
» Rödvingad vadarsvala
» Rödvingetrast
» Rödvingetrupial
» Rödögd duva
» Rördrom
» Rörhöna
» Rörsångare
» Sabotalärka
» Sadelnäbbstork
» Safirsvala
» Sahelbiätare
» Sahelsparv (Buskstensparv)
» Saheluv (Grå fläckuv)
» Sahelvävare
» Salskrake
» Salvinalbatross
» Samlarspett
» Sammetsdrongo
» Sammetshätta
» Sandlöpare
» Sandtärna
» Sarustrana
» Satänglövsalsfågel
» Savannblåkråka
» Savannkungsfiskare
» Savannmes
» Savannsiska
» Savannskriktrast (Brun skriktrast)
» Savannstrandpipare
» Savannsvala
» Savannörn
» Scharlakansvävare
» Scopolis lira
» Sekreterarfågel
» Senegalpapegoja
» Senegaltjockfot
» Sepikbusksmyg
» Sherpahöna
» Sherpames
» Shikra
» Sibirisk flugsnappare
» Sibirisk gråsnäppa
» Sibirisk järnsparv
» Sibirisk knölsvärta
» Sibirisk lundsångare
» Sibirisk piplärka
» Sibirisk tundrapipare
» Sidensvans
» Sikkimtimalia
» Silkeshäger
» Sillgrissla
» Silltrut
» Silvermås
» Silvertärna
» Sjöorre
» Skallig ibis
» Skata
» Skatgås
» Skatlärka
» Skattörnskata
» Skedand
» Skedstork
» Skifferapalis
» Skiffersydhake
» Skogsduva
» Skogspungmes
» Skogssiska
» Skogsskvätta
» Skogssnäppa
» Skogsvävare
» Skrattduva
» Skrattkokaburra
» Skrattmås
» Skrikhavsörn
» Skriknäshornsfågel
» Skrikstrandpipare
» Skräntärna
» Skuggstork
» Skårnäbbad näshornsfågel
» Skäggdopping
» Skäggmes
» Skäggtärna
» Skäggyuhina
» Skärfläcka
» Skärpiplärka
» Skärsnäppa
» Slagfalk
» Slaguggla
» Smalnäbbad grönbulbyl
» Smalnäbbad gökduva
» Smalnäbbad simsnäppa
» Smalnäbbad vävare
» Smaragdfläckduva
» Smaragdglansgök
» Smaragdparakit
» Smedvipa
» Smutsgam
» Smyrnakungsfiskare
» Smådopping
» Småfläckig sumphöna
» Smågök
» Smålom
» Småsiska
» Småskarv
» Småskrake
» Småsnäppa
» Småspov
» Småtrapp
» Småtärna
» Småuv (Guineauv)
» Snatterand
» Snednäbb
» Snäckglada
» Snöduva
» Snöfink
» Snögam
» Snöhäger
» Snösiska
» Snösparv
» Sommargylling
» Sommartangara
» Sorgbuskgök
» Sorgsolfågel
» Sothuvad bulbyl
» Sothöna
» Sotmås
» Sotskarv
» Sottärna
» Sotvingad mås
» Spansk kejsarörn
» Spansk sparv
» Sparvfalk
» Sparvhök
» Sparvuggla
» Spetsbergsgrissla
» Spetsbergsgås
» Spetsklolärka (Sporrlärka)
» Spetsstjärtad duva
» Spetsstjärtad petrell
» Spetsstjärtad snäppa
» Spillkråka
» Sporrgås
» Sporrvipa
» Spovsnäppa
» Spräcklig honungsfågel
» Stare
» Steglits
» Stellerskrika
» Stenfalk
» Stenknäck
» Stenskvätta
» Stensparv
» Stensvala
» Stentrast
» Stillahavssvartand
» Stjärnskvätta
» Stjärtand
» Stjärtmes
» Storknäbbskungsfiskare
» Storlabb
» Storlom
» Stormfågel
» Stormsvala
» Stornäbbad häger
» Storskarv
» Storskrake
» Storspov
» Stortrapp
» Strandskata
» Strandtjockfot
» Streckig barbett
» Streckig vävare
» Stridsörn
» Strimgräsfågel
» Strimmig bulbyl
» Strimmig skatgök
» Stripgås
» Struts
» Stråsångare
» Strömand
» Strömrödstjärt
» Strömstare
» Stubbstjärtseglare
» Styltlöpare
» Stylttjockfot
» Stålgrå turako (Purpurtofsad turako)
» Stäpphök
» Stäppsångare
» Stäppvipa
» Stäppörn
» Större adjutantstork
» Större backsvala
» Större barbett
» Större beckasinsnäppa
» Större båtstjärt
» Större falknattskärra
» Större flamingo
» Större fregattfågel
» Större glansstare
» Större gulbena
» Större gultofskakadua
» Större hackspett
» Större hökgök
» Större korsnäbb
» Större malkoha
» Större näshornsfågel
» Större piplärka
» Större skogstörnskata
» Större skrikörn
» Större sotpetrell
» Större sporrgök
» Större strandpipare
» Större strimsvala
» Större topptyrann
» Större turturduva
» Större umbraspett
» Större vimpeldrongo
» Sultanmes
» Sumptchagra
» Sumpvipa
» Sundacettia
» Sundaduva
» Sundakricka
» Sundanäktergal
» Sundasångare
» Sundatrast
» Svalflugsnappare
» Svalstjärtsglada
» Svart biätare
» Svart bulbyl
» Svart buskskvätta
» Svart bågnäbbsparadisfågel
» Svart duvhök
» Svart fibi
» Svart flugsnappare
» Svart frankolin
» Svart kärrhök
» Svart manukod
» Svart myzomela
» Svart rödstjärt
» Svart sabelnäbb
» Svart silkesflugsnappare
» Svart solfjäderstjärt
» Svart stork
» Svart styltlöpare
» Svart svan
» Svartand
» Svartbent strandpipare
» Svartbrynad myggsnappare
» Svartbrynad papegojnäbb
» Svartbröstad båtnäbb
» Svartbröstad ormörn
» Svartbukig flyghöna
» Svartbukig trapp
» Svartbukig visseland
» Svartgumpad flamspett
» Svartgök
» Svarthakad buskskvätta
» Svarthakad sångare
» Svarthakedopping
» Svarthalsad dopping
» Svarthalsad stork
» Svarthalsad trast
» Svarthuvad gråfågel
» Svarthuvad gylling
» Svarthuvad häger
» Svarthuvad kardinal
» Svarthuvad kungsfiskare
» Svarthuvad mås
» Svarthuvad snårskvätta
» Svarthuvad sparv
» Svarthäger
» Svarthätta
» Svarthättad lori
» Svartkaskad näshornsfågel
» Svartkindad astrild
» Svartkindad cettia
» Svartkragad barbett
» Svartkronad järnsparv
» Svartkronad tchagra
» Svartkråka
» Svartmaskad monark
» Svartmaskad skarv
» Svartmaskad trädskata
» Svartmes
» Svartnackad tärna
» Svartnackad vävare
» Svartnäbbad gökduva
» Svartnäbbad islom
» Svartnäbbad mås
» Svartpannad eldvävare
» Svartpannad pipare
» Svartryggig dunrygg
» Svartryggig häger
» Svartryggig klyvstjärt
» Svartryggig rödstjärt
» Svartsnäppa
» Svartstare
» Svartstjärtad sumphöna
» Svartstrupig honungsvisare
» Svartstrupig järnsparv
» Svartstrupig lövsalsfågel
» Svartstrupig munia
» Svartstrupig papegojnäbb
» Svartstrupig prinia
» Svartstrupigt fliköga
» Svartsvala
» Svarttofsad snärtfågel
» Svarttärna
» Svartvingad eldvävare
» Svartvingad glada
» Svartvingad lori
» Svartvingad skogstörnskata
» Svartvingad vadarsvala
» Svartvit flugsnappare
» Svartvit honungsskvätta
» Svartvit kejsarduva
» Svartvit kråka
» Svartvit kurrawong
» Svartvit kärrhök
» Svartvit munia
» Svartvit skarv
» Svartvit skogssångare
» Svartvit stare
» Svartvit törnkråka
» Svartvävare (Vieillotvävare)
» Svartörn
» Svärta
» Swainsonfrankolin
» Sydafrikansk pingvin
» Sydafrikasparv
» Sydlig eldvävare
» Sydlig fiskaltörnskata
» Sydlig gulnäbbstoko
» Sydlig hornkorp
» Sydlig kungsalbatross
» Sydlig maskvävare
» Sydlig piplärksångare
» Sydlig rödnäbbstoko
» Sydlig termitskvätta
» Sydlig tofstrapp
» Sydnäktergal
» Sydöstrandskata
» Sydösydhake
» Sydötakahe
» Sydövårtkråka
» Sånghonungsfågel
» Sånglärka
» Sångparakit
» Sångsparv
» Sångsvan
» Sädesärla
» Sävsparv
» Sävsångare
» Tajgablåstjärt
» Tajgaflugsnappare
» Tajgasångare
» Tajgasädgås
» Talgoxe
» Tallbit
» Tallskogssångare
» Tallspett
» Talltita
» Taltrast
» Tamarisksparv
» Tamburinfläckduva
» Tamilsvala
» Tereksnäppa
» Tickellflugsnappare
» Tigertrast
» Tjockfot
» Tjocknäbbad blomsterpickare
» Tjocknäbbad dopping
» Tjocknäbbad munia
» Tjocknäbbad vävare
» Tjäder
» Tobisgrissla
» Tofsduva
» Tofsfrankolin
» Tofslärka
» Tofsmajna
» Tofsmalimbe
» Tofsmes
» Tofsmonarktörnskata
» Tofspärlhöna
» Tofsträdseglare
» Tofstärna
» Tofsvipa
» Tolvtrådig paradisfågel
» Toppskarv
» Tordmule
» Tornfalk
» Tornseglare
» Tornuggla
» Torotorokungsfiskare
» Torreskråka
» Trana
» Trastsångare
» Trebandad pipare
» Trefärgad bulbyl
» Trefärgad häger
» Trefärgad vävare
» Tretåig hackspett
» Tretåig mås
» Trumpetarnäshornsfågel
» Trådstjärtsvala
» Trädgårdssångare
» Trädgårdstrupial
» Trädgårdsträdkrypare
» Trädkrypare
» Trädlärka
» Trädnäktergal
» Trädpiplärka
» Trädärla
» Träskgrönbulbyl
» Träsksångare
» Tui
» Tujastenknäck
» Tundrasnäppa
» Tundrasädgås
» Tupprall
» Turkduva
» Turkestanlärka
» Turkosflugsnappare
» Turturduva
» Tuvsnäppa
» Tvåbandad strandpipare
» Tvärstjärtad glada
» Tygeltärna
» Tyrrensk flugsnappare
» Tärnmås
» Törnskata
» Törnsångare
» Ultramarinflugsnappare
» Umbragrönbulbyl
» Vandringsalbatross
» Vandringstrast
» Vandringsvisseland
» Vanlig buskgök
» Vanlig spegelduva
» Varfågel
» Variabel hökörn
» Vassångare
» Vattenhöna
» Vattenpiplärka
» Vattenrall
» Vattentjockfot
» Verdinpungmes
» Victoriakronduva
» Victorias sköldparadisfågel
» Videsparv
» Videsångare
» Vigg
» Vinduva
» Vinterhämpling
» Violettgrön svala
» Violettgumpad solfågel
» Violettryggig hyliota
» Virginiauv
» Visselglada
» Vit ibis
» Vit stork
» Vitbrynad apalis
» Vitbrynad busksmyg
» Vitbrynad drillfågel
» Vitbrynad rosenfink
» Vitbrynad snårskvätta
» Vitbrynad solfjäderstjärt
» Vitbrynad stensparv
» Vitbrynad trädnäktergal
» Vitbröstad nigrita
» Vitbröstad svalstare
» Vitbukig blåsmyg
» Vitbukig drongo
» Vitbukig flyghöna
» Vitbukig gråfågel
» Vitbukig havsörn
» Vitbukig kungsfiskare
» Vitbukig kutia
» Vitbukig solfjäderstjärt
» Vitbukig solfågel
» Vitbukseglare
» Vitfläckig dunrall
» Vitgumpad buskskvätta
» Vitgumpad glansstare
» Vitgumpad skarv
» Vitgumpmunia
» Vitgumpseglare (Kafferseglare)
» Vitgumpshama
» Vithakad petrell
» Vithalsad häger
» Vithalsad trast
» Vithalsat fliköga
» Vithuvad duva
» Vithuvad gam
» Vithuvad gravand
» Vithuvad hackspett
» Vithuvad häger
» Vithuvad mohua
» Vithuvad mås
» Vithuvad timalia
» Vithuvad visseland
» Vithövdad havsörn
» Vitkindad gås
» Vitkindad musfågel
» Vitkronad sparv
» Vitnackad honungsfågel
» Vitnackad svärta
» Vitnackad yuhina
» Vitnäbbad islom
» Vitnäbbad kokaburra
» Vitpannad strandpipare
» Vitpannad tärna
» Vitprickig nigrita
» Vitryggig gam
» Vitryggig hackspett
» Vitskuldrad blåsmyg
» Vitstjärtad glada
» Vitstreckig fnittertrast
» Vitstrupig biätare
» Vitstrupig bulbyl
» Vitstrupig fnittertrast
» Vitstrupig näktergal
» Vitstrupig siska
» Vittrut
» Vitvingad and
» Vitvingad duva
» Vitvingad trut
» Vitvingad tärna
» Vitögd dykand
» Vitögd honungsfågel
» Vitögd mås
» Vitögd vireo
» Vitörad barbett
» Vogelkophonungsfågel
» Vogelkopstrålparadisfågel
» Vogelkopuggleskärra
» Vårtskarv
» Vårtvipa
» Välkomstsvala
» Västafrikansk toko
» Västlig kungstyrann
» Västlig medelhavsstenskvätta
» Västlig nikator
» Västlig pivi
» Västlig snårskrika
» Västsialia
» Västtrut
» Wahlbergs örn
» Wardtrogon
» Wekarall
» Willet
» Wilsonparadisfågel
» Wilsonstrandpipare
» Wilsonänka
» Wompoofruktduva
» Wongaduva
» Zebraand
» Årta
» Ädelpapegoja
» Ägretthäger
» Ängshök
» Ängspiplärka
» Äppelhuvad parakit
» Ärlesolfjäderstjärt
» Ärtsångare
» Ödlehök (Ödlevråk)
» Ökenkorp
» Ökenlöpare
» Ökenmyggsnappare
» Ökenpipare
» Ökenstenskvätta
» Ökensångare
» Ökentofsvaktel
» Ökentrapp
» Ökentrumpetare
» Ökenvarfågel
» Örnvråk
» Örongam
» Öronskarv
» Östlig blåmaskparakit
» Östlig djungelkråka
» Östlig gråmes
» Östlig gulsydhake
» Östlig gyllenmes
» Östlig kungstyrann
» Östlig medelhavsstenskvätta
» Östlig paradisänka
» Östlig praktfruktduva
» Östlig purpurkronad fruktduva
» Östlig sammetshätta
» Östlig skrikuv
» Östlig ängstrupial
» Östsialia
Lappsparv ( Calcarius lapponicus )
 
       
       
       
       
 Uppdaterad: 2024-07-09

© Stefan Hage /PN 2013
www.birds.se
Coding Johan Hage
Design Kaj Krutfelt /N