Birds.se    
 
Fåglar A-Ö
» Afrikansk dvärguv
» Afrikansk gapnäbbstork
» Afrikansk härfågel
» Afrikansk ibisstork
» Afrikansk jacana
» Afrikansk klätterhök
» Afrikansk palmseglare
» Afrikansk skedstork
» Afrikansk svartand
» Afrikansk tofsörn
» Aftonfalk
» Alfågel
» Alförrädare
» Alkekung
» Allens kolibri
» Alpseglare
» Amerikansk bläsand
» Amerikansk brunand
» Amerikansk dvärgrördrom
» Amerikansk gråhäger
» Amerikansk ibisstork
» Amerikansk kopparand
» Amerikansk kricka
» Amerikansk kärrhök
» Amerikansk ormhalsfågel
» Amerikansk rördrom
» Amerikansk rörhöna
» Amerikansk saxnäbb
» Amerikansk sjöorre
» Amerikansk skogssnäppa
» Amerikansk skärfläcka
» Amerikansk småtärna
» Amerikansk sothöna
» Amerikansk spillkråka
» Amerikansk strandskata
» Amerikansk styltlöpare
» Amerikansk sultanhöna
» Amurfalk
» Angolaturturduva (Sorgduva)
» Annas kolibri
» Armenisk trut
» Asiatisk gapnäbbstork
» Asiatisk glansgök
» Asiatisk koel
» Asiatisk smaragdduva
» Australisk fiskgjuse
» Australisk kejsarduva
» Australisk ormhalsfågel
» Australisk styltlöpare
» Aztektärna
» Balkanhök
» Bandhavsörn
» Bandstjärtad gökduva
» Bandstjärtad vråk
» Bandvingad vråk
» Bergand
» Bergfruktduva
» Berghökörn
» Berghöna
» Bergkejsarduva
» Berguggleskärra
» Berguv
» Beringtejst
» Biakdvärguv
» Biaklorikit
» Biakparadiskungsfiskare
» Bivråk
» Biätare
» Blek dvärguv
» Blek tornseglare
» Blodfasan
» Blå kärrhök
» Blåhäger
» Blåkråka
» Blåskäggig biätare
» Blåstjärtad biätare
» Blåstrupig barbett
» Blåstrupig hängpapegoja
» Blåstrupig skarv
» Blåvingad årta
» Bläsand
» Bläsgås
» Borstpapegoja
» Brahminglada
» Brednäbbad simsnäppa
» Bredstjärtad labb
» Brokig kärrhök
» Bronsibis
» Brun fiskuv
» Brun glada
» Brun kärrhök
» Brun ormörn
» Brun pelikan
» Brunand
» Brunhuvad barbett
» Brunhuvad kungsfiskare
» Brunhuvad mås
» Brunlori
» Brushane
» Burchells sporrgök
» Ceylondjungelhöna
» Ceylonduva
» Ceylondvärguv
» Ceylongrodmun
» Ceylongrönduva
» Ceylonhängpapegoja
» Ceylonnäshornsfågel
» Ceylonsparvuggla
» Ceylonsporrgök
» Ceylonsporrhöna
» Coopers hök
» Costas kolibri
» Dalripa
» Dammsnäppa
» Diademfruktduva
» Didrikgök
» Dominikanertrut
» Drillsnäppa
» Dubbelbeckasin
» Dunspett
» Duvhök
» Dvärgbeckasin
» Dvärgfruktduva
» Dvärgmås
» Dvärgrördrom
» Dvärgskarv
» Dvärgsnäppa
» Dvärgsnögås
» Dvärgspov
» Dvärgörn
» Ejder
» Eldtofsbarbett
» Enfärgad salangan
» Enkelbeckasin
» Eremitibis
» Fasan
» Fasanjaçana
» Fiskgjuse
» Fiskmås
» Fisktärna
» Fjällabb
» Fjällgås
» Fjällpipare
» Fjällripa
» Fjälluggla
» Fjällvråk
» Flikstrandpipare
» Flodstrandpipare
» Flodvipa
» Fläckand
» Fläckblåkråka
» Fläckdrillsnäppa
» Fläckdvärgspett
» Fläckgluttsnäppa
» Fläckig klippduva (Guineaduva)
» Fläcknäbbad pelikan
» Fläckuv
» Flöjtstrandpipare
» Geelvinkfruktduva
» Glanssalangan
» Gluttsnäppa
» Goliathäger
» Gravand
» Grå krontrana
» Grå tofsturako
» Gråfiskare
» Grågam
» Grågås
» Gråhakedopping
» Gråhuvad fiskörn
» Gråhuvad mås
» Gråhuvad purpurhöna
» Gråhuvad vipa
» Gråhäger
» Gråspett
» Gråtrut
» Gräsand
» Grön dvärgbiätare
» Grön kejsarduva
» Grön skratthärfågel
» Grönbena
» Gröngöling
» Grönryggig häger
» Gulbröstad savspett
» Guldspett
» Guldstjärtad hackspett
» Gulflikvipa
» Gulgumpad dvärgbarbett
» Gulkronad natthäger
» Gulnackad gröngöling
» Gulnäbbad and
» Gulnäbbad glada
» Gulnäbbad lira
» Gulpannad barbett
» Gulstrupig hängpapegoja
» Gycklarörn
» Gåsgam
» Gök
» Göksparvuggla
» Göktyta
» Hadadaibis
» Halsbandskungsfiskare
» Halsbandsparakit
» Havssula
» Havstrut
» Havsörn
» Helig ibis
» Helig kungsfiskare
» Himalayamonal
» Himalayavråk
» Hjälmpärlhöna
» Hornpelikan
» Hornuggla
» Hårspett
» Härfågel
» Hökuggla
» Ibisnäbb
» Iltärna
» Indisk blåkråka
» Indisk dvärguv
» Indisk flodtärna
» Indisk fläcknäbband
» Indisk ibisstork
» Indisk ormhalsfågel
» Indisk skarv
» Indisk sparvuggla
» Indisk tjockfot
» Indonesisk buskgök
» Islandsknipa
» Ismås
» Jaktfalk
» Javadvärguv
» Javakungsfiskare
» Javasalangan
» Javasporrgök
» Javastrandpipare
» Javasånghöna
» Javatrogon
» Jorduggla
» Julöfregattfågel
» Jungfrutrana
» Jättegök
» Kaktusspett
» Kalifornisk tofsvaktel
» Kalijfasan
» Kalkon
» Kalkongam
» Kamskrake
» Kamsothöna
» Kanadagås
» Kanadatrut
» Kapfrankolin
» Kapmås
» Kappapegoja
» Kappgam
» Kapskarv
» Kapskedand
» Kapstrandskata
» Kapsula
» Kardinalspett
» Karolinaspett
» Karolinasumphöna
» Kaspisk pipare
» Kaspisk trut
» Kattuggla
» Kejsarörn
» Kentsk tärna
» Kinesisk dvärgrördrom
» Kittlitzstrandpipare
» Klippduva
» Klykstjärtad stormsvala
» Knipa
» Knöland
» Knölsvan
» Kohäger
» Kolymasnäppa
» Kopparand
» Kopparslagarbarbett
» Korallnäbbad markgök
» Koritrapp
» Kornknarr
» Korpgam
» Korprall
» Krabbkungsfiskare
» Kragtrapp
» Kricka
» Kronörn
» Krushuvad pelikan
» Kungsfiskare
» Kungstärna
» Kungsörn
» Kustlabb
» Kustormörn
» Kustpipare
» Kustsnäppa
» Kärrsnäppa
» Kärrtärna
» Lammgam
» Lappuggla
» Lilabröstad blåkråka
» Livingstoneturko
» Ljungpipare
» Ljus svandopping
» Lunnefågel
» Långnäbbad mås
» Långnäbbad spov
» Långstjärtad bivråk
» Långstjärtsduva
» Långtåsnäppa
» Lärkfalk
» Malabarsalangan
» Mandarinand
» Mangrovehäger
» Maraboustork
» Marmorand
» Marmorgrodmun
» Maskibis
» Medelhavstrut
» Mellanhäger
» Mindre adjutantstork
» Mindre bergand
» Mindre flamingo
» Mindre fregattfågel
» Mindre gulbena
» Mindre hackspett
» Mindre lira
» Mindre skrikörn
» Mindre strandpipare
» Mindre svartsporrgök
» Mindre sångsvan
» Mindre trädseglare
» Mindre vadarsvala
» Minervauggla
» Mongolpipare
» Morkulla
» Mosnäppa
» Mossbosalangan
» Munkparakit
» Myrsnäppa
» Myrspov
» Natalfrankolin
» Natthäger
» Nattskärra
» Nepaluv
» Nilgås
» Nordlig markduva
» Nordlig tofskarakara
» Olivduva
» Orangebröstad grönduva
» Orangebukig fruktduva
» Orienthjälmörn
» Orientibis
» Orientkohäger
» Orientnäshornsfågel
» Orientvadarsvala
» Orientvisseland
» Ormvråk
» Ormörn
» Orre
» Palmduva
» Palmkakadua
» Papuagrodmun
» Papuanäshornsfågel
» Paradistrana
» Pelagskarv
» Pilgrimsfalk
» Pinonkejsarduva
» Praktejder
» Praktfregattfågel
» Prutgås
» Prärielöpare
» Präriespov
» Prärietrana
» Prärietrut
» Prärieuggla
» Prärievråk
» Purpurhäger
» Purpurhöna
» Påfågel
» Pärlhalsduva
» Pärluggla
» Rafflesmalkoha
» Rajanäshornsfågel
» Rallhäger
» Ralltrana
» Rapphöna
» Regnbågsbiätare
» Ridgwayrall
» Ringand
» Ringduva
» Ringnäbbad mås
» Rosafläckig fruktduva
» Rosaryggig pelikan
» Rosenmås
» Rosenskedstork
» Roskarl
» Rostand
» Rostbandad rall
» Rostbukig spett
» Rosthalsad näshornsfågel
» Rosthuvad biätare
» Rosthäger
» Rubinkolibri
» Röd djungelhöna
» Röd glada
» Rödbena
» Rödbröstad gök
» Rödbröstad hackspett
» Rödbukig örn
» Rödfalk
» Rödflikvipa
» Rödfotad sula
» Rödhalsad gås
» Rödhalsad snäppa
» Rödhuvad dykand
» Rödhuvad gam
» Rödhuvad hackspett
» Rödhöna
» Rödkindad papegoja
» Rödnäbbad blåkråka
» Rödnäbbad trut
» Rödspov
» Rödstjärtad vråk
» Rödstrupig fruktduva
» Rödvingad vadarsvala
» Rödögd duva
» Rördrom
» Rörhöna
» Sadelnäbbstork
» Salskrake
» Samlarspett
» Sandlöpare
» Sandtärna
» Savannörn
» Scopolis lira
» Sekreterarfågel
» Senegaltjockfot
» Sherpahöna
» Shikra
» Sibirisk gråsnäppa
» Sibirisk tundrapipare
» Silkeshäger
» Sillgrissla
» Silltrut
» Silvertärna
» Sjöorre
» Skallig ibis
» Skedand
» Skedstork
» Skogsduva
» Skogssnäppa
» Skrattmås
» Skrikhavsörn
» Skrikstrandpipare
» Skräntärna
» Skårnäbbad näshornsfågel
» Skäggdopping
» Skäggtärna
» Skärfläcka
» Skärsnäppa
» Slagfalk
» Slaguggla
» Smalnäbbad gökduva
» Smalnäbbad simsnäppa
» Smaragdfläckduva
» Smaragdparakit
» Smedvipa
» Smutsgam
» Smyrnakungsfiskare
» Smådopping
» Småfläckig sumphöna
» Smågök
» Smålom
» Småskarv
» Småskrake
» Småsnäppa
» Småspov
» Småtrapp
» Småtärna
» Snatterand
» Snäckglada
» Snöduva
» Snögam
» Snöhäger
» Sorgbuskgök
» Sothöna
» Sotmås
» Sotskarv
» Sottärna
» Sotvingad mås
» Spansk kejsarörn
» Sparvfalk
» Sparvhök
» Sparvuggla
» Spetsbergsgrissla
» Spetsbergsgås
» Spetsstjärtad duva
» Spetsstjärtad petrell
» Spillkråka
» Sporrgås
» Sporrvipa
» Spovsnäppa
» Stenfalk
» Stjärtand
» Storknäbbskungsfiskare
» Storlabb
» Storlom
» Stormfågel
» Stormsvala
» Storskarv
» Storskrake
» Storspov
» Stortrapp
» Strandskata
» Strandtjockfot
» Streckig barbett
» Stridsörn
» Strimmig skatgök
» Stripgås
» Struts
» Strömand
» Stubbstjärtseglare
» Styltlöpare
» Stålgrå turako (Purpurtofsad turako)
» Stäpphök
» Stäppvipa
» Stäppörn
» Större adjutantstork
» Större barbett
» Större beckasinsnäppa
» Större falknattskärra
» Större flamingo
» Större gulbena
» Större gultofskakadua
» Större hackspett
» Större hökgök
» Större malkoha
» Större näshornsfågel
» Större skrikörn
» Större sporrgök
» Större strandpipare
» Större turturduva
» Större umbraspett
» Sundakricka
» Svalstjärtsglada
» Svart duvhök
» Svart frankolin
» Svart kärrhök
» Svart stork
» Svartand
» Svartbent strandpipare
» Svartbröstad ormörn
» Svartbukig flyghöna
» Svartbukig trapp
» Svartbukig visseland
» Svartgumpad flamspett
» Svarthakedopping
» Svarthalsad dopping
» Svarthalsad stork
» Svarthuvad kungsfiskare
» Svarthuvad mås
» Svarthättad lori
» Svartkragad barbett
» Svartnäbbad gökduva
» Svartnäbbad islom
» Svartryggig häger
» Svartsnäppa
» Svartstjärtad sumphöna
» Svarttärna
» Svartvingad glada
» Svartvingad lori
» Svartvingad vadarsvala
» Svartvit kejsarduva
» Svartvit kärrhök
» Svartvårtig kejsarduva
» Svartörn
» Svärta
» Swainsonfrankolin
» Sydafrikansk pingvin
» Sydlig gulnäbbstoko
» Sydlig hornkorp
» Sydlig rödnäbbstoko
» Sydlig tofstrapp
» Sångsvan
» Tajgasädgås
» Tallspett
» Tereksnäppa
» Tjockfot
» Tjocknäbbad dopping
» Tjäder
» Tobisgrissla
» Tofsfrankolin
» Tofspärlhöna
» Tofsträdseglare
» Tofstärna
» Tofsvipa
» Toppskarv
» Tordmule
» Tornfalk
» Tornseglare
» Tornuggla
» Torotorokungsfiskare
» Trana
» Trebandad pipare
» Trefärgad häger
» Tretåig hackspett
» Tretåig mås
» Trumpetarnäshornsfågel
» Tundrasnäppa
» Tundrasädgås
» Tupprall
» Turkduva
» Turturduva
» Tuvsnäppa
» Tygeltärna
» Tärnmås
» Ullhalsstork
» Vanlig buskgök
» Variabel hökörn
» Vattenhöna
» Vattenrall
» Vattentjockfot
» Victoriakronduva
» Vigg
» Virginiauv
» Vit ibis
» Vit stork
» Vitbukig flyghöna
» Vitbukig havsörn
» Vitgumpad skarv
» Vitgumpseglare (Kafferseglare)
» Vithuvad gam
» Vithuvad hackspett
» Vithuvad mås
» Vithövdad havsörn
» Vitkindad gås
» Vitkindad musfågel
» Vitnackad svärta
» Vitnäbbad islom
» Vitnäbbad kokaburra
» Vitpannad strandpipare
» Vitryggig gam
» Vitstjärtad glada
» Vittrut
» Vitvingad and
» Vitvingad duva
» Vitvingad trut
» Vitvingad tärna
» Vitögd dykand
» Vitögd mås
» Vitörad barbett
» Vogelkopuggleskärra
» Vårtvipa
» Västtrut
» Wahlbergs örn
» Wardtrogon
» Willet
» Wilsonstrandpipare
» Årta
» Ädelpapegoja
» Ägretthäger
» Ängshök
» Äppelhuvad parakit
» Ökenlöpare
» Ökenpipare
» Ökentofsvaktel
» Ökentrapp
» Örnvråk
» Örongam
» Öronskarv
» Östlig praktfruktduva
» Östlig purpurkronad fruktduva
» Östlig skrikuv
» Öturkduva
Tobisgrissla ( Cepphus grylle )
 
       
       
       
       
 Uppdaterad: 2016-07-01

© Stefan Hage /PN 2013
www.birds.se
Coding Johan Hage
Design Kaj Krutfelt /N