Birds.se    
 
Nyheter
» Mindre korsnäbb
» Tofstärna
» Vitbröstad svalstare
» Blodbröstad blomsterpickare
» Ägretthäger
» Öturkduva
» Fisktärna
» Bandvaran
» Naturdetaljer
» Javasporrgök
» Javastrandpipare
» Mangrovehäger
» Mellanhäger
» Mossbosalangan
» Pärlhalsduva
» Silkeshäger
» Skäggtärna
» Sothuvad bulbyl
» Sundakricka
» Svartryggig häger
» Australisk styltlöpare
» Blånötväcka
» Groda sp
» Maskiner
» Platser
» Indonesisk buskgök
» Javajuveltrast
» Javakungsfiskare
» Javastjärtmes
» Sotskarv
» Tigertrast
» Eldtofsbarbett
» Forsärla
» Gulstrupig hängpapegoja
» Landskap
» Javabrokvireo
» Javadvärguv
» Javaglasögonfågel
» Javakrokia
» Javamunia
» Javatesia
» Sundatrast
» Javacochoa
» Javafulvetta
» Javasalangan
» Javasånghöna
» Ockrabröstad amadin
» Orangetyglad bulbyl
» Sundacettia
» Sundasångare
» Bandad brednäbb
» Indigoflugsnappare
» Javavisseltrast
» Bergcettia
» Gulvingad brokvireo
» Halsbandskungsfiskare
» Javatrogon
» Sundanäktergal
» Spetsstjärtad petrell
» Tygeltärna
» Fiskar
» Kustlabb
» Australisk fiskgjuse
» Torreskråka
» Drillsnäppa
» Svarthättad lori
» Svartvårtig kejsarduva
» Torotorokungsfiskare
» Vitbukig havsörn
» Spräcklig honungsfågel
» Palmkakadua
» Ädelpapegoja
» Obestämd flyghund
» Fläckig honungsfågel
» Taenaris schoenbergi
» Änglatrumpet
» Ärlesolfjäderstjärt
» Iltärna
» Långstjärtad bivråk
» Mimikryhonungsfågel
» Sibirisk gråsnäppa
» Skiffersydhake
» Svartnäbbad gökduva
» Bergfruktduva
» Vogelkopuggleskärra
» Svart solfjäderstjärt
» Berguggleskärra
» Östlig purpurkronad fruktduva
» Svartbröstad båtnäbb
» Arfakhonungsfågel
» Vitbukig solfjäderstjärt
» Mindre trastsydhake
» Papuamarksmyg
» Sepikbusksmyg
» Asksydhake
» Vogelkophonungsfågel
» Papuansk eukalyptuskrypare
» Rostsidig honungsfågel
» Smalnäbbad gökduva
» Östlig praktfruktduva
» Orangebukig fruktduva
» Vitnäbbad kokaburra
» Diademfruktduva
» Enfärgad salangan
» Glanssalangan
» Fjäril sp
» Grönryggig sydhake
» Rödkronad blomsterpickare
» Svart buskskvätta
» Borstpapegoja
» Bönsyrsa sp.
» Gräsmunia
» Dvärgfruktduva
» Marmorgrodmun
» Papuagrodmun
» Rosafläckig fruktduva
» Vitskuldrad blåsmyg
» Brunlori
» Låglandspeltops
» Papuastare
» Rostbandad rall
» Större gultofskakadua
» Tjocknäbbad munia
» Blodastrild
» Mindre svartsporrgök
» Pinonkejsarduva
» Australisk ormhalsfågel
» Biaklorikit
» Gyllencistikola
» Rödkindad papegoja
» Folk
» Jättegök
» Svartvit kejsarduva
» Helig kungsfiskare
» Krabbkungsfiskare
» Australisk kejsarduva
» Brahminglada
» Mindre trädseglare
Salskrake ( Mergellus albellus )
 
       
       
       
       
 Uppdaterad: 2016-07-01

© Stefan Hage /PN 2013
www.birds.se
Coding Johan Hage
Design Kaj Krutfelt /N