Birds.se    
 
Flugsnappare
» Afrikansk buskskvätta
» Askflugsnappare
» Azurflugsnappare
» Balkanflugsnappare
» Bergrödstjärt
» Blåhake
» Blåstrupig flugsnappare
» Blåstrupig Rödstjärt
» Blåtrast
» Brun Stenskvätta
» Buskskvätta
» Drakensbergsnårtrast (Svarthuvad snårskvätta)
» Drongoflugsnappare
» Dvärgflugsnappare
» Finschstenskvätta
» Grå Buskskvätta
» Grå Flugsnappare
» Gråkindad Flugsnappare
» Halsbandsflugsnappare
» Himalayablåstjärt
» Isabellastenskvätta
» Kanelträdnäktergal
» Kapsnårskvätta
» Kapstentrast
» Kurdstenskvätta
» Medelhavsstenskvätta
» Mindre flugsnappare
» Mörkgrå flugsnappare
» Natalträdnäktergal
» Nunneflugsnappare
» Nunnestenskvätta
» Näktergal
» Ockrabuskskvätta (Drakensbergskvätta)
» Orangestjärnig Flugsnappare
» Orientshama
» Roststjärtad stenskvätta
» Rödhake
» Rödstjärt
» Sibirisk Flugsnappare
» Stenskvätta
» Stentrast
» Stjärnskvätta
» Strömrödstjärt
» Svart rödstjärt
» Svarthakad buskskvätta
» Svartryggig Klyvstjärt
» Svartryggig Rödstjärt
» Svartvit flugsnappare
» Sydlig termitskvätta
» Sydnäktergal
» Tajgablåstjärt
» Tajgaflugsnappare
» Trädnäktergal
» Turkosflugsnappare
» Tyrrensk flugsnappare
» Ultramarinflugsnappare
» Vitbrynad snårskvätta
» Vitbrynad trädnäktergal
» Vitgumpad Buskskvätta
» Vitgumpshama
» Vitstrupig Näktergal


Drongoflugsnappare ( Melaenornis pammelaina )
 
       
       
       
       
 Uppdaterad: 2016-07-01

© Stefan Hage /PN 2013
www.birds.se
Coding Johan Hage
Design Kaj Krutfelt /N